KuntaPro kehittää: Älykäs robotti mukaan työelämän muutossuunnitteluun

 

Kuntasektorilla toimivat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukset yhdistävät jälleen voimansa uudessa tietotyön robottiautomaatiota suunnittelevassa ja pilotoivassa PaRot-hankkeessa. KuntaPro on yksi kehittämistyössä mukana olevista palvelukeskuksista.

Uudessa PaRot-hankkeessa mukana ovat KuntaPron lisäksi Kuhilas Oy, Monetra Oy, Provincia Oy (entinen Calpro Oy), Saimaan Talous ja Tieto Oy (Saita) ja uutena mukaan tullut Helsingin kaupungin taloushallintopalveluliikelaitos Talpa.
– Talpan mukaantulo tuo merkittävää lisäarvoa hankkeelle. Suomen suurimman kaupunkikonsernin palvelutuottajana Talpa on luonteva osa maan merkittävimpien talouspalvelukeskusten yhteistyöverkostoa, Monetran toimitusjohtaja Päivi Pitkänen toteaa.

 

Tekoäly mukaan arjen toimintaan

PaRot-hankkeen toisessa vaiheessa tutun ohjelmistorobotiikan lisäksi pilottitoteutuksiin tuodaan tekoälyä koneoppimisen muodossa.
– Tekoäly tulee siis mukaan arjen toimintaan, ihmisten rinnalle ratkomaan talous- ja palkkahallinnon rutiinikysymyksiä. Odotamme innolla, millaisia konkreettisia hyötyjä tekoäly tuo tietotyön automatisointiin tällä toimialalla, toteaa Saitan toimitusjohtaja Salli Kortelainen.

Palvelukeskukset toteavat hankkeen olevan tärkeä edistysaskel digitaalisaatioon liittyvien odotusten ja tavoitteiden toteuttamisessa taloushallinnon toimialalla. Perinteiset talous- ja palkkahallinnon työtehtävät ovat muuttumassa, osa sellaisenaan jopa katoamassa. Hanke on näin vahva osoitus kuntataustaisten palvelukeskusten halusta toteuttaa pitkäjänteisesti suurta muutosta yhteistyöllä ja samalla uudistaa alan toimintamalleja valtakunnallisesti.

Kaikkien palvelukeskusten yhteisenä tavoitteena on vastata entistä paremmin myös asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.
– Sen lisäksi, että haemme uudenlaisia ratkaisuja omaan palvelutuotantoomme, autamme asiakkaitamme ottamaan konkreettisia askeleita robotiikan hyödyntämiseen heidän omissa kehittämishankkeissaan, kertoo KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola.

Hankkeen organisoinnista ja hallinnoinnista sekä robotti-/koneälypilottien toteutuksesta vastaa MOST Digital Oy.
– MOSTilla on etuoikeutettu asema olla mukana edistämässä tietotyön robottiautomaatiota valtakunnallisessa hankkeessa, toteaa MOST Digital Oy:n partneri Maria Vuontisvaara.
– Palvelukeskukset tekevät uraa uurtavaa työtä ja palvelukeskusten ennakkoluulottomuus tarttua muutoksen eturintamassa on erittäin arvostettavaa, hän jatkaa.

Hankkeen työelämän muutosta koskevissa osioissa on mukana myös Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

 

PaRot-hanke pähkinänkuoressa:

  • PaRot-hankkeessa paneudutaan henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen tunnistamalla uusia toimintatapoja ja kehittämällä uudentyyppistä työkulttuuria digikavereiden tullessa osaksi omaa tiimiä.
  • Tarkoituksena on lisäksi kuvata työyhteisön muuttuvat rooli- ja kompetenssitarpeet, konkretisoida koneoppimis- ja keinoäly-avusteisen ohjelmistorobotiikkaa, kehittää uusia muutosjohtamisen työkaluja esimiehille tueksi muutoksen johtamisessa omassa organisaatiossaan.
  • Hankkeen yhteydessä toteutetaan myös kaksi seminaaria, joissa käsitellään tietotyön automaation vaikutuksia työelämän muutokseen.
  • Mukana olevien kuuden palvelukeskuksen palveluksessa työskentelee yli 1 500 henkilöä. Yhtiöt käsittelevät vuodessa 6 miljoonaa myyntilaskua, 3 miljoonaa ostolaskua ja 2,5 miljoonaa palkkalaskelmaa.

 

Mukana olevien kuuden palvelukeskuksen palveluksessa työskentelee yli 1500 henkilöä. Yhtiöt käsittelevät vuodessa 6 miljoonaa myyntilaskua, 3 miljoonaa ostolaskua ja 2,5 miljoonaa palkkalaskelmaa.

 

Hankkeessa mukana olevat palvelukeskukset

Valtakunnallisesti toimiva KuntaPro Oy, yhteyshenkilö: Marko Äärilä, asiantuntija
Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu / Talpa, yhteyshenkilö: Jarkko Siren, rpa-asiantuntija
Etelä-Karjalassa palveleva Saimaan Talous ja Tieto Oy, yhteyshenkilö: Niina Koho, henkilöstöpäällikkö
Pohjois-Suomessa toimiva Monetra Oy, yhteyshenkilö: Timo Ritola, it-päällikkö
Kuopion seudun Kuhilas Oy, yhteyshenkilö: Riitta Hautaniemi, toimitusjohtaja
Päijät-Hämeen Provincia Oy, yhteyshenkilö: Teemu Kokkonen, kehittämispäällikkö

 

Hankkeen toteuttajakumppani

MOST Digital Oy, yhteyshenkilö: Maria Vuontisvaara, partneri, hankepäällikkö
Tampereen yliopisto/Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, yhteyshenkilö: Kirsi Heikkilä-Tammi, tutkimusjohtaja