Ennakointimallin Tampereen käyttäjäpäivä ja jatkosuunnitelmat

KuntaPro järjesti Ennakointimalli-käyttäjäpäivän Tampereella 26.9.2014. Käyttäjäpäivässä käytiin läpi järjestelmää etenkin talousjohtajan, mutta myös teknisen puolen näkökulmasta. Paikalla oli asiantuntijoita sekä Perlacon Oy:stä että KuntaPron järjestelmäkehityksestä.

Kiitokset osallistujille vilkkaasta keskustelusta ja kehitysideoista. Yleisenä toiveena oli saada  päivitetty Ennakointimallin käyttöopas. Opas tullaan lähettämään Ennakointimallin käyttäjille lähipäivinä.

Tilaisuuteen osallistuneet toivoivat Ennakointimallin käyttäjäpäivästä säännöllistä tapahtumaa. Seuraavan tapahtuman parasta ajankohtaa tiedusteltiin myös tilaisuuteen osallistuneilta. Toiveiden mukaan seuraava tapahtuma järjestetään touko-kesäkuussa 2015. Tilaisuuksiin toivottiin yhdistettävän myös ajankohtaiskatsausta yleisestä taloustilanteesta. Lähetämme lisätietoa kevään tilaisuudesta kun ajankohta lähenee.

Kun tulet käyttäjäpäiville, saat syvemmän katsauksen seuraaviin asioihin:

  • Miten Ennakointimalli säästää aikaani, jotta minä voin keskittyä työni ytimeen?
  • Miten hyödynnän Ennakointimallia ympäri vuoden?
  • Miten hyödynnän järjestelmästä löytyviä raportteja?

 

Ennakointimalli lyhyesti

Ennakointimalli on työkalu, jolla ennakoidaan talouden tilaa ja tulevaa talouskehitystä menneeseen peilaten. Ennakointimallin avulla talouden muuttujien simulointi yksinkertaistuu ja helpottuu, sillä kun tietoja syötetään järjestelmään, ovat kokonaisvaikutukset heti nähtävissä. Tiedot on saatavilla myös esitysmuotoisina graafeina, mikä säästää käyttäjän aikaa. Ennakointimallia voi hyödyntää esimerkiksi taloussuunnittelun teossa.

Ennakointimalli on ihanteellinen esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyssä, kunnanhallituksen kokouksissa, lautakunnissa, kunnanvaltuustoissa jne.

 

Kuntari- työkalu talouden ja toiminnan seurantaan operatiivisella ja strategisella tasolla 

 

 

Henkilökohtaiset luvut vaivattomasti

Kuntarin tarkoituksena on tarjota organisaation esimiehille helppokäyttöinen, informatiivinen sekä henkilökohtainen tietolähde. Muutama järjestelmän erityispiirre tukee näitä tavoitteita. Käyttäjän on mahdollisuus valita haluamansa ajanjakso ja organisaation tarkastelutaso tutkiessaan haluamiansa eriä. Lukujen tarkastelua helpottaa raportointiin tuodut vertailut budjetteihin ja aiempaan suoriutumiseen. Myös oman kustannuspaikan tai organisaatiotason, kuten päiväkodin, vertailu muiden vastaavien yksiköiden kanssa on mahdollista. Jokaiselle käyttäjälle määritetään henkilökohtaiset käyttäjäoikeudet, esimerkiksi oikeus nähdä tiettyjen kustannuspaikkojen tai yksiköiden lukuja. Tämä takaa sen, että jokainen käyttäjä näkee omat, henkilökohtaiset lukunsa

Talous-moduulissa asiakkaalle  tarjotaan oleellisimmat organisaation suoriutumista kuvaavat raportit ja tunnusluvut. Henkilöstö-moduulissa esimiesten on mahdollista seurata alaistensa ja yksiköidensä suoriutumista. Hälytysten avulla käyttäjille tarjotaan signaali merkittävästä poikkeamasta tai suoriutumisesta, joka edellyttää mahdollisesti toimia. Indikaattori-moduulissa käyttäjä voi seurata eri mittarien ja tunnuslukujen kehitystä. Ennakointimalli-moduulin avulla kunnat näkevät taloutensa tilan ja lisäksi tulevaisuuden kehityssuunnan.

 

Keskitetty tietolähde

Kuntarin avulla kunnalla tai organisaatiolla on mahdollisuus tarkastella omaa suoriutumistaan keskitetysti yhdessä järjestelmässä. Eri osa-alueiden lukujen sijainti samassa järjestelmässä mahdollistaa kattavat vertailut sekä säästää käyttäjiltä kirjautumisen useaan eri järjestelmään.

Kuntarin avulla kunnalla tai organisaatiolla on mahdollisuus tarkastella omaa suoriutumistaan keskitetysti yhdessä järjestelmässä. Eri osa-alueiden lukujen sijainti samassa järjestelmässä mahdollistaa kattavat vertailut sekä säästää käyttäjiltä kirjautumisen useaan järjestelmään.

Kuntari tekee tiedolla johtamisesta mahdollista.

Esimerkki henkilöstö-osion raportista (yhteenveto yksikön henkilöstöasioista), Klikkaa kuvaa nähdäksesi sen isompana. 

 

Lisätietoja: Satu Gaonkar, puh. 050 408 3434/  satu.gaonkar@kuntapro.fi