Kårkullan sosiaalipalveluihin toiminnanohjausta

Kårkullan kuntayhtymä ryhtyy edelläkävijänä Suomessa käyttämään toiminnanohjauksen menetelmiä sosiaalihuollon palvelujensa toteuttamisessa. Kuntayhtymä on hankkinut käyttöönsä KuntaPro Oy:n ja Nexamed Oy:n toimittaman ratkaisun, josta keskeisen osan muodostaa Nexamedin kehittämä OneClinic-järjestelmä.

Kaikki Suomen kolmekymmentäkolme ruotsinkielistä tai kaksikielistä kuntaa kuuluvat Kårkullan kuntayhtymään. Se tarjoaa monipuolisia palveluja lähinnä kehitysvammaisille ihmisille ja heidän läheisilleen. Kuntax OneClinic on puolestaan edistynyt sote-alan tietojärjestelmä, joka pohjautuu toiminnanohjaukseen ja yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä talouden samaan ratkaisuun.
IT-suunnittelija Marius Brunberg Kårkullan kuntayhtymästä kertoo, että järjestelmää käytetään tässä vaiheessa pääasiallisesti sosiaalihuollon ilmoitusrekisterinä, johon kirjataan asiakkaiden palvelutarpeiden selvittämiseksi tehdyt ilmoitukset ja pyynnöt sekä niiden käsittelyä koskevat tiedot.
– Käytännössä järjestelmä tukee meitä asiakkaiden palvelutarpeiden selvittelemisessä, hän toteaa.

Modulaarista järjestelmää on Brunbergin mukaan myöhemmin helppo laajentaa ja ottaa mukaan uusia toiminnallisuuksia, mikäli sellaiseen ratkaisuun päädytään.
Brunberg uskoo OneClinic-järjestelmän tuovan mukanaan useita etuja. Sosiaalihuollon työntekijät pääsevät käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin helpommin ja muualtakin kuin yhdestä työpisteestä. Raportointi helpottuu niin ikään, kuten myös asiakastietojen päivittäminen.
– Odotamme, että järjestelmä tehostaa työtämme merkittävästi, hän arvioi.

Nexamedin ja KuntaPron viime keväänä solmiman sopimuksen myötä OneClinic on kiinteä osa Kuntax-järjestelmää, joka on KuntaPron kehittämä ratkaisu kuntien ja sote-sektorin toiminnan-, talouden- ja palvelunohjaukseen. Ratkaisu perustuu Microsoft Dynamics AX -teknologiaan, jota käytetään globaalisti kymmenissä tuhansissa yrityksissä.

KuntaPron kehitysjohtaja Esa Sairanen sanoo, että Kårkullan kuntayhtymän tekemä ratkaisu osoittaa suuntaa sille, millaisia tietojärjestelmiä sote-alalla tullaan jatkossa käyttämään, jotta sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista.
– Paras järjestelmä oman toiminnan ja kustannustietoisuuden kasvattamiseksi on toiminnanohjaukseen pohjautuva. Markkinoilla olevista järjestelmistä vain harva kykenee nämä vaatimukset täyttämään.  OneClinic on sellainen, hän mainitsee.

Nexamedin projektipäällikkö Mirja Lukkari kertoo, että Kårkullan-projektissa on parhaillaan menossa määrittelyvaihe.
– Teemme töitä tiiviillä aikataululla. Tarkoitus on, että järjestelmä on käytössä jo tulevan tammikuun aikana, hän sanoo.