KuntaPro Oy tarjoaa työvuorosuunnitteluun uuden ratkaisun

Mitä suuremmaksi yrityksen henkilöstömäärä kasvaa, sitä monimutkaisempaa on työvuorojen suunnittelu. Tehokkuus vaatii järkevää henkilöstömitoitusta, joka usein ajaa työntekijöiden työvuorotoiveiden ohi. Henkilöstövaltaisilla aloilla pohditaankin, miten työn tehokkuutta voidaan lisätä työtyytyväisyyden ja palvelutason kärsimättä.

Monissa suurissa, useita toimipisteitä käsittävissä ja työvoimavaltaisissa organisaatioissa työvuorosuunnittelu on keskitetty.

“Tavoitteena on tehostaa työvoiman käyttöä niin, että työtyytyväisyys ja palvelutaso pysyvät korkealla. Työvoiman kokonaisvaltainen hallintajärjestelmä eli Workforce Management (WFM) mahdollistaa työvuorojen ajoittamisen ja miehittämisen aiempaa tarkemmin samalla, kun työntekijöiden tarpeet sekä työehtosopimusten ja työaikalain vaatimukset otetaan huomioon”, kertoo tamperelaisen Numeronin toimitusjohtaja Seppo Varpukari. Yritys on kehittänyt Numeron WFM -ohjelmiston joka on tarkoitettu erityisesti haastaviin toimintaympäristöihin.

KuntaPro Oy:n kilpailuttama ratkaisu tarjoaa asiakkailleen uuden kustannustehokkaan työvuorosuunnittelu- ja optimointijärjestelmän sekä pääkäyttäjäpalvelun suunnittelun tueksi.

 

Kustannustehoa järkevällä työvuorosuunnittelulla

Numeronin ohjelmistolle on kysyntää erityisesti toimialoilla, joissa henkilöstökulujen osuus on yli puolet kustannuksista ja joissa työntekijöiden on oltava tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Näitä aloja ovat mm. turvallisuus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto. Sote-aloilla noudatetaan yleisesti jaksotyöaikaa, jossa työvuorolistan suunnittelun tavoitteena on saada tietty tuntimäärä täyteen niin, että työt tulevat hoidettua eikä kalliita sijaisia tarvita.

Tämä voi olla vaikeaa, jos työvuorosuunnittelu ei ylety osasto- ja toimipisterajojen yli. Keskitetyn työvoimahallintajärjestelmän avulla työvoima liikkuu joustavasti toimipisteiden välillä niin, että töitä voidaan tasata työntekijöiden kesken.

Terveydenhuollon kulurakenteesta noin 70 prosenttia muodostuu henkilöstökustannuksista. Vaativilla työvoimavaltaisilla toimialoilla keskitetty työvoimanhallinta tuo jopa 10 prosentin säästöt.

 

Reilu työvuorolista konevoimin

On tärkeää, että säästöjä ei revitä työntekijän selkänahasta eikä palvelutasosta. Reilun pelin takaa matemaattinen optimointi.

Järjestelmään syötetään työntekijöiden osaaminen ja halukkuus työskennellä muissa toimipisteissä, työehtosopimuksen ja työvoimalain vaatimukset, työt ja käytettävissä olevat henkilöt sekä toiveet. Kun tiedot ovat järjestelmässä, ohjelmisto laatii optimaalisen työvuorolistan automaattisesti. Työergonomisen ohjauksen ansiosta ohjelma laskee mahdollisimman pitkät yhtäjaksoiset vapaat ilman, että kokonaistehokkuus kärsii.

 

Ohjelma toimii silti ihmisten ehdoilla

Ohjelmasta saadaan tunnuslukuja, kuten toiveiden toteutumisprosentit ja työvuorosuunnitelman palkkakustannukset. Painotuksia muuttamalla ohjelma laatii erilaisia työvuorolistoja. Suunnittelija voi tehdä eri painoarvoilla useita versioita ja valita niistä soveltuvimman tuotantokäyttöön – toisin kuin käsipelillä.