KuntaPron asiakastyytyväisyystutkimus kertoo muutoksesta

Tämän vuoden asiakastyytyväisyystutkimus peilaa hyvin KuntaProssa meneillään olevaa nopeaa uudistumis- ja kehitysvaihetta, jolla rakennetaan pohja kilpailukykyiselle palvelukeskukselle. Muutos on kehityksen edellytys ja vaikka järjestelmien uusimisessa on omat haasteensa, uudistus on hyvä tehdä nopeasti. Pitkällä aikavälillä nyt tehty työ palkitaan moninkertaisesti.

Vuosiin 2014–2015 KuntaProssa ajoittuu paljon järjestelmien modernisoinnista johtuvia käyttöönottoprojekteja. Monet KuntaPron asiakkaat ovat tämän vuoden aikana joko valmistautuneet käyttöönottoihin, olleet sen keskellä tai siirtyneet uuteen järjestelmään. Se näkyy myös asiakastyytyväisyydessä.
– Asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset osoittavat, että olemme todella suuren muutoksen keskellä ja rakennamme kokonaan uutta toimintamallia. Kaikki asiakkaamme ovat olleet tänä vuonna jollain tavalla keskellä muutosta, mikä osaltaan painaa tuloksia. Kokemus on myös osoittanut, että murrosvaiheen jälkeen tyytyväisyys nousee. Käytännössä tämä näkyy niin, että mitä pidempään asiakkuus on kestänyt, sitä tyytyväisempiä asiakkaamme ovat, summaa KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola.

KuntaPron asiakkaiden kokonaistyytyväisyys palveluihin on tänä vuonna 3,4, kun se viime vuonna oli 3,7.

Kantola korostaa, että tietyt kehitystarpeet on KuntaProssa koko ajan tiedostettu ja prosesseista on otettu opiksi.
– Panostamme omaan tekemiseemme entistä enemmän ja kuuntelemme asiakasta tarkalla korvalla. Nyt, kun teknologinen ympäristö toimii suunnitellusti, keskitymme seuraavien kerroksien jalostamiseen.

 

Käyttöönotto on uuden alku

Uuden järjestelmän käyttöönotto on vaativa prosessi, joka kantaa hedelmää myöhemmin.
– Käyttöönoton jälkeen ei olla heti tavoitetilassa, vaan siitä matka vasta alkaa. Käyttöönoton jälkeen otetaan todella konkreettisia digiloikkia, kun palveluprosesseja päästään kehittämään yhdessä asiakkaan kanssa uuden teknologian avulla, Kantola lupaa.

Monella kunnalla on tavoitteena ottaa jossain vaiheessa käyttöön tehokkuutta lisäävä palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä, jossa toiminta ja talous kulkevat järjestelmässä reaaliaikaisesti. KuntaPron Kuntax ERP mahdollistaa yksityiseltä sektorilta tutun toimintatavan julkisella sektorilla. Tuloksena on samaan aikaan tehokas ja laadukas toiminta, jota pystytään mittaamaan ja seuraamaan monipuolisen raportoinnin ansiosta.

KuntaPron asiakastyytyväisyystutkimus on toteutettu vuosittain. Kysely oli avoinna 28.9.2015–11.10.2015. Kysely tavoitti 7 417 henkilöä ja vastauksia saatiin 1 820 kappaletta. Vastausprosentti oli siis 24,5 % (vuonna 2014 se oli 20 %). Tuloksia käydään tarkemmin läpi asiakaskohtaisesti.
Jatkossa asiakastyytyväisyyttä mitataan kevennetyllä tutkimuksella kaksi kertaa vuodessa, jotta asiakkaiden ääni saadaan entistä paremmin kuuluviin ja toimintaa voidaan kehittää sen mukaan.
– Lisäksi siirrymme vuoden alussa niin sanottuihin kohtaamiskyselyihin eli kysymme satunnaisotannalla asiakkaan mielipidettä palvelutapahtuman jälkeen, Kantola kertoo.

 

Vastaajien kesken arvottiin Samsungin älykello ja 10 kpl Finnkinon elokuvalippuja.

Voittajille on ilmoitettu.

Älykello:
Jaana Luotonen

Elokuvaliput (2 kpl):
Seppo Rantanen
Merja Vikman
Tuija Partio
Pirkko Levola
Aija Rajala