KuntaPron kilpailutuspalvelut – helpotusta hankinta- ja sopimusprosesseihin

Aiheuttavatko julkiset hankinnat Sinulle päänsärkyä?

Jos aiheuttavat, niin lääke on kilpailutuspalvelumme. Kilpailutuspalvelussa konsultoidaan KuntaPron omistaja-asiakkaita heidän omissa hankinta- ja sopimusprosesseissa. Palvelu voi kattaa joko koko hankinta- ja sopimusprosessin hallinnoinnin tai vain osia kyseisestä prosessista. Toimeksianto sovitaan aina tapauskohtaisesti. Tiettyjä osia hankinta- ja sopimusprosessista asiakas ei voi siirtää kilpailutuspalveluun, kuten hankintapäätöksen tekeminen.

KuntaPro on konsultoinut mm. Hämeenlinnan kaupungin mielenterveyskuntoutujien kuntouttavien asumispalveluiden hankintaa, jonka tarjouskilpailu on parhaillaan käynnissä.

Kaupungin mielenterveyspalveluiden tilaajapäällikkö Liisa Lepolan mukaan KuntaPron kanssa tehtävän yhteistyön etuja ovat esimerkiksi:

  • Hankintaprosessin suunnittelu yhdessä aikatauluineen
  • Tilaajan ja palveluntuottajien lyhyt perehdytys sähköiseen kilpailutusjärjestelmään KuntaPron hankinta-asiantuntijan toimesta
  • Hankintalainsäädännön asiantuntemus saatu KuntaProlta
  • Tarjouspyynnön vienti sähköiseen järjestelmään ja HILMAan
  • Hankintaprosessin tehostaminen ja modernisointi sähköisen työkalun avulla (kehityksessä mukana oleminen myös hankintojen osalta)
  • KuntaPron valmiiden pohjien hyödyntäminen (esimerkiksi sopimuspohja liitteineen)
  • KuntaPron pitkäaikainen markkinaoikeuden ratkaisujen seurannan hyödyntäminen tarjouspyynnön valmistelussa
  • Nopea vastaaminen asiakkaan kysymyksiin hankintaprosessin eri vaiheissa, kun on tarvittu KuntaPron hankinta-asiantuntijan asiantuntemusta

Konsultointeja on tehty jo kymmeniä, joista seuraavassa muutama esimerkki: autoklaavi, kirjastoauton alusta ja korityö, kylmät kotiateriat, mainostoimistopalvelut, puunkaatopalvelut, ruokapalvelut, terveyspalvelut, tiehöylä. KuntaPro ottaa kokonaisvaltaisen otteen asiakkaan toimeksiannosta: emme keskity hoitamaan vain hankinta- ja sopimusjuridiikkaa, vaan haemme parasta mahdollista ratkaisua asiakkaallemme (tavoitteena verovarojen käytön tehostaminen). Vastaavalla tavalla kuin kirurgiksi ei tulla tekemällä yksi leikkaus vuodessa, ei myöskään julkisten hankintojen ammattilaiseksi tulla tekemällä yksi tarjouskilpailu vuodessa.

Lisätietoa KuntaPron kilpailutuspalvelusta: hankintapäällikkö Aapo Korte, aapo.korte@kuntapro.fi