KuntaPron syksyn 2018 asiakastyytyväisyyskysely

 

KuntaProssa mitataan asiakkaiden tyytyväisyyttä koskien tuotteita ja palveluita kahdesti vuodessa. Tuloksia käydään läpi sisäisesti KuntaProssa sekä yhdessä asiakkaan kanssa erilaisissa palvelutuotannon kehityskeskusteluissa.

Syksyn 2018 asiakastyytyväisyyskysely lähetettiin asiakkaille lokakuussa. Vastauksia saimme reilu 1400 kpl, josta kiitos kuuluu kaikille vastanneille!

Aiempien kyselyiden mukaisesti arvoimme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken palkintoja. 250 euron lahjakortin S-ryhmän liikkeisiin voitti Marjo-Riitta V. Tuusulasta. Lisäksi arvoimme 10 kpl elokuvalippuja, jotka menivät kaksin kappalein Tuuli V:lle, Sari N:lle ja Marja M:lle Hämeenlinnaan, Ulla M:lle Kangasalle sekä Niina L:lle Poriin. Onnea kaikille voittajille!

 

Vastaajista valtaosalla takana pidempi yhteinen matka KuntaPron kanssa 

Syksyn tulokset jatkoivat samaa linjaa kuin useammat aiemmat kyselyt. Valtaosa vastaajista on rooliltaan toimihenkilöitä ja he käyttävät KuntaPron palveluja joko päivittäin tai lähes viikoittain. Yli puolella vastaajista on kokemusta KuntaPron palveluista yli 3 vuotta.

Kokemus näyttää olevan suoraan suhteessa siihen, kuinka tyytyväisiä palveluihin ollaan. Tyytyväisimpiä ovat ne asiakkaat, jotka ovat käyttäneet useamman vuoden KuntaPron palveluita. Käyttöönottovaiheessa olevien asiakkuuksien tyytyväisyys kehittyy positiivisempaan suuntaan, kun yhteistä matkaa KuntaPron kanssa on kuljettu pidempi taival.

 

Tavoitteena jatkuva kehittyminen ja asiakkaan tarpeisiin vastaaminen 

 


Klikkaa kuvaa saadaksesi sen isommaksi. 

 

Palvelualueiden arvosanat ovat olleet tasaisen hyviä kyselystä toiseen. Syksyn tuloksissa palveluiden keskiarvo on 3,5. KuntaPron palvelut koetaan hyödyllisiksi ja tarpeellisiksi, joten asiakkaamme suosittelisivat palveluitamme kollegalleen arvosanalla 7,1 (asteikko 1-10).  Olemme tyytyväisiä siihen, että arvosana on kyselystä toiseen kasvanut tasaisesti. KuntaPron henkilökunta koetaan ystävälliseksi ja palvelualttiiksi (4,1 /5) ja asiakaspalvelu koetaan laadukkaaksi (3,9 /5).

Käyttöönottoprojektien sujuvuus ja halu kehittää palveluja ovat arvosanoiltaan hieman jäljessä suhteessa muihin arvioituihin tekijöihin. Olemme KuntaProssa tiedostaneet tämän ja keskitymme näiden tekijöiden kehittämiseen.

Yksi useimmiten avoimessa palautteessa esille tullut palaute koski yhteydenottoa. KuntaPron asiantuntijoille kaivataan suoria puhelinnumeroita, joista heidät saa kiinni.
KuntaProssa toimii eTiski, joka ottaa kaikki palvelupyynnöt vastaan. eTiski vastaanottaa ja kirjaa tilauksia, häiriöilmoituksia sekä neuvontapyyntöjä usean eri toimialan osalta. Kun asiakas ottaa yhteyttä eTiskin kautta, saamme asian nopeammin ratkaistua, kun asiakkaan historiatieto on selvillä. Esimerkiksi mahdollisissa sairaustilanteissa tuo tieto jää yksittäisen työntekijän taakse. Voimme siis auttaa paremmin ja nopeammin, kun asiakkaidemme palvelupyynnöt säilytetään yhdessä paikassa. Samalla saamme vapautettua asiantuntijoidemme aikaa varsinaiseen asiantuntijatyöhön.

Kokonaisuudessaan yhdeksän kymmenestä vastaajasta on KuntaPron palveluihin tyytyväisiä (asteikolla Erittäin tyytyväinen/ Tyytyväinen/ Jokseenkin tyytyväinen).

Kyselyn lopussa pyydetään asiakkaita kuvailemaan KuntaProta kolmella sanalla. Tässäkin kyselyssä kolme eniten kuvailevaa sanaa olivat asiakkaidemme mukaan ”Luotettava” (102 kpl), ”Nopea” (82 kpl) ja Toimiva (72 kpl). Iso kiitos tästä luottamuksesta asiakkaillemme!

 

Kuvaile KuntaProta kolmella sanalla: 
1. sana

Kiitos kaikille asiakkaillemme arvokkaista mielipiteistänne!