Kuntax Kuntari on KuntaPron kehitystyön helmi

Kuntari-tiimiläiset Janne Papunen, Kimi Alifrosti, Merja Numminen ja Mikko Papunen viihtyvät hyvin yhdessä ja saavat aikaan myös tulosta.

 

Tiedolla johtamisen väline Kuntax Kuntari on tiimityön tulos. Kuntari-tiimissä kukaan ei pärjäisi ilman toista ja yhteistyö on saumatonta. Kaiken lisäksi työ on vieläpä hauskaakin.

Kuntax Kuntari -raportointijärjestelmän avulla julkisten organisaatioiden toimintaa pystytään ennakoimaan ja johtamaan tiedon avulla. Järjestelmässä on mahdollista yhdistellä erilaista tietoa ja tuottaa esimerkiksi yksikkökustannus- ja tuottavuuslaskelmia.

KuntaProssa on kehitetty Kuntax Kuntaria noin neljän vuoden ajan. Tuotepäällikkö Janne Papunen on ollut kehitystyössä mukana alusta alkaen.
– Kuntarin kehitys lähti liikkeelle Perlaconin kanssa yhteistyössä tehdystä Ennakointimallista, joka on kunnille suunnattu talouden tasapainotustyökalu. Pian mukaan tulivat Mikko ja Merja ja aloimme kehittämään ja laajentamaan järjestelmää tosissaan, Papunen kertoo alkuajoista.
Tuotepäällikkö Mikko Papusen työ painottuu nykyisellään paljolti asiakastyöhön: uusasiakashankintaan, myymiseen ja markkinointiin. Tiimin uusin Kuntari-osaaja Kimi Alifrosti on käyttänyt tänä vuonna työajastaan puolet Kuntariin, mutta vuoden alusta hän aloittaa tehtävässä kokopäiväisesti. Hänen tehtäviinsä kuuluvat muun muassa asiakastyö ja ylläpito sekä tukeminen käyttöönotoissa.
”Datavelho” Merja Numminen puolestaan vastaa datan siirtämisestä tietokantaan ja sen jalostamisesta eri tarkoituksiin. Järjestelmän määritykset luodaan yhdessä asiakaskohtaisesti.
– Merja tekee kaiken sen, mistä me muut emme ymmärrä. Ilman häntä emme saisi mitään aikaan, tiimin miehet nauravat.
– Sama pätee myös toisinpäin, Numminen toppuuttelee.
– Olemme hitsautuneet hyvin yhteen, kaikki tietävät jo, mitä kukakin osaa. Kantavana voimana on se, että olemme oppineet työskentelemään toistemme kanssa ja viihdymme yhdessä, hän tarkentaa.
– On tämä kieltämättä sillä tavalla hieno juttu, että olemme kehittäneet Kuntarin itse tyhjästä. Myös kilpailijat ovat siitä kovin kiinnostuneita, mainitsee Mikko Papunen.

 

Uusia ideoita riittää

Kuntarin kehittämisessä on keskitytty viime ajat helppokäyttöisyyden lisäämiseen. Kuntarista saa esimerkiksi kuukausiraportit automaattisesti, ja PowerPoint-esitykseen voi liittää ajantasaiset taulukot suoraan järjestelmästä. Myös visuaalisuudella voidaan lisätä helppokäyttöisyyttä ja parantaa käyttökokemusta.
Kuntarissa on nyt kahdeksan erilaista moduulia eli raportoinnin osa-aluetta. Moduuleja ovat esimerkiksi Talous-, Henkilöstö- ja eri suoriteraportoinnin moduulit, kuten sote-moduuli. Moduuleja on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, ja Kuntarin keskeinen idea on, että kaikki raportointi löytyisi yhdestä paikasta.
– Tällä tahdilla niiden määrä saattaa olla kaksinkertainen vuoden päästä. Ensi vuonna teemme paljon kehitystyötä ja ideoita riittää. Esimerkiksi myynti- ja ostolaskujen tietojen saaminen mukaan järjestelmään on kehitteillä. Suurin haaste on se, että tietoa on todella paljon olemassa ja tarpeet erilaisia, Janne Papunen sanoo.
Tiedolla johtamisen välineet ovat kysyttyjä kunnissa ja kaupungeissa. KuntaProlla on Kuntari-asiakkaita tällä hetkellä 23 ja määrä kasvaa kiihtyvästi.