Kuntari on helppokäyttöinen työkalu toiminnan tarkasteluun ja ennakointiin

Tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntari on keskitetty raportointijärjestelmä, joka mahdollistaa eri lähdeaineistojen yhdistelemisen raportointia varten. Kuntaria suunnitellaan otettavan käyttöön myös Tuusulassa, jossa tiedolla johtaminen nähdään tärkeänä päätöksenteon välineenä.

 

Haastavina taloudellisina aikoina kuntien on erityisen tärkeää saada oikeaa tietoa päätöksentekoa varten.
– Kuntarissa dataa yhdistelemällä voidaan tehdä esimerkiksi yksikkökustannus- ja tuottavuuslaskelmia, mikä mahdollistaa organisaatioiden prosessien seuraamisen ja kehittämisen. Kaikille Kuntari-käyttäjille, ylimmästä johdosta työntekijöihin, voidaan käyttöoikeusrajauksien avulla rajata omien vastuualueiden mukaiset datat, jolloin käyttäjät näkevät välittömästi omat henkilökohtaiset tiedot, kertoo tuotepäällikkö Mikko Papunen KuntaProsta.

Kuntarin strategisen työkalun Ennakointimallin avulla voidaan ennakoida tulevaa ja simuloida erilaisia tilannekuvia.
– Ennakointimalli-moduulissa on dataa kaikista Suomen kunnista vähintään viimeisen 15 vuoden ajalta. Ennakointimallin avulla voidaan ennakoida oman kunnan talouden kehittymistä, tarkastella miten sopeuttamistoimet, kuten menojen sopeutus tai veroprosenttimuutokset, vaikuttavat kunnan talouden tasapainoon sekä vertailla omaa kuntaa kaikkiin muihin Suomen kuntiin, Papunen sanoo.

Raportointimahdollisuutta voidaan hyödyntää myös esimerkiksi sote-toimijoiden, kouluhallinnon tai varhaiskasvatuksen alueilla. Koulujen osalta nähdään esimerkiksi oppilaiden luvattomat ja luvalliset poissaolot ja päivähoidossa voidaan laskea vaikka yksikkökustannusten määrä per hoitopäivä.

Kuntarissa on panostettu helppokäyttöisyyteen, asiakaskeskeisyyteen ja selkeään näkymään näytöllä.  Vertailun ja tiedon läpinäkyvyyden takia järjestelmän ominaisuudet ovat hyvin pitkälle vakioituja.
– On merkittävää, että operatiivista ja strategista dataa voidaan yhdistellä ja hahmottaa näin kuntien isoa kuvaa nykyhetkestä tulevaisuuteen, sanoo kehitysjohtaja Esa Sairanen KuntaProsta.

 

Päätöksiä tiedon pohjalta

Tuusulassa tiedolla johtaminen on erittäin tärkeässä roolissa kiristyvässä taloudessa ja kuntien tehokkuusvaatimuksissa.
– Haemme tiedolla johtamisella tehokkuutta suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hyödynnämme sitä palvelutuotannon ja oman sisäisen toiminnan kehittämiseen. Kunnilla on melkoisia haasteita, väestö ikääntyy, palveluntarve kasvaa ja niin edelleen. Meidän tulee pystyä kehittämään tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Se on mahdollista vain jos meillä on luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tietoa riittävästi, sanoo Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu.

Tiedolla johtamiseen tarvitaan työkaluja ja Kuntarin käyttöönottoa ollaan parhaillaan suunnittelemassa. Järjestelmästä haetaan tukea johdon ja esimiesten työskentelyyn. Kuntarista halutaan saada ennen kaikkea hyötyjä jokapäiväiseen arkeen.
– On tärkeää, että tiedot ovat saatavilla helposti ja havainnollisesti. Haluamme kytkeä kuntastrategian seurannan taloustietojen, henkilöstön ja suoritemittarien kanssa samaan pakettiin, Joensivu korostaa.

Esimerkkinä hän mainitsee automatisoidut kuukausiraportit, jotka saadaan käyttöön ilman excelien pyörittelyä ja mahdollisimman valmiissa muodossa.

Tuusulassa on ennestään käytössä KuntaPron järjestelmäratkaisukokonaisuus, johon kuuluvat taloushallinnon lisäksi myös palkanmaksupalvelut.

 

— Tuottavuutta, vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä voidaan kehittää vain, jos meillä on saatavilla luotettavaa, laadukasta ja ajantasaista tietoa, sanoo Tuusulan kunnanjohtaja Hannu Joensivu.