Kuntax ERP on tuottavuuskehityksen mahdollistaja

Kuntax ERP -järjestelmällä kunnat pystyvät hallitsemaan prosessejaan kokonaisvaltaisesti. Kuntax ERP kuljettaa taloutta ja toimintaa yhdessä ja samassa järjestelmässä KuntaPron pilvessä. Resurssien hallinta toiminnallisella ja taloudellisella tasolla sekä tiedolla johtaminen tuovat kuntien toimintaan toivottua tehokkuutta.

– Tämä on ensimmäinen aito palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä kuntasektorilla Suomessa. Talous ja toiminta ovat samassa ohjelmistossa. Merkittävä osa koko kuntaorganisaation toiminnasta pystytään hoitamaan yhdellä ja samalla järjestelmällä, Kuntax ERPillä, sanoo kehitysjohtaja Esa Sairanen KuntaProsta.

Kunnissa ja kaupungeissa saattaa olla käytössä useita satoja erilaisia tietojärjestelmiä, jotka eivät välttämättä keskustele keskenään. Kuntax ERPin avulla kunta voi selkeyttää tilannetta ja saada suuren osan järjestelmistä saman ohjelmiston alle.

Sairanen korostaa, että palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä sopii yhtä hyvin pienten ja suurten kuntien ja eri kuntatoimijoiden käyttöön. Järjestelmä skaalautuu tarpeiden ja volyymin mukaan.

– Sähköposti on valitettavasti monessa paikassa edelleen se yleisin toiminnanohjausjärjestelmä, Sairanen sanoo.

Toiminnasta aiheutuvien kustannusten reaaliaikainen seuranta mahdollistaa päivittäisen johtamisen kannalta täysin uuden näkökulman perinteiseen jälkikäteen tehtävään kustannusseurantaan verrattuna. Samalla järjestelmällä voi esimerkiksi mobiililaitteen kautta vastaanottaa työt, kuitata tunnit ja raportoida poikkeamat. Tieto toiminnasta ja sen aiheuttamista kustannuksista siirtyy samalla työnjohdolle sekä taloushallintaan, eikä monia kirjaamisia tai integraatioita tarvita. Tuottavuuskehitystä voidaan aidosti johtaa.

Järjestelmää käytetään jo monilla eri kuntasektorin osa-alueilla sotesta teknisen toimen tarpeisiin.

– Pilviratkaisumme mahdollistaa sen, että palvelun voi ottaa kunnissa käyttöön pala palalta – sitä mukaa kun eri osa-alueet tulevat ajankohtaisiksi. Ei siis tarvitse syödä koko elefanttia kerralla, Sairanen sanoo.

 

Pilvi poistaa konesalit

Kuntax ERP toimii pilvessä, jolloin asiakkaan ei tarvitse huolehtia järjestelmän ja konesalien ylläpidosta. KuntaPron järjestelmän käyttökustannukset perustuvat kuukausittaiseen käyttäjämäärään, mikä tekee siitä erittäin kustannustehokkaan.

– KuntaPro on vienyt nyt kaikki ohjelmistot käytettäväksi pilvestä. Paikalliset asennukset ja konesalit poistuvat kokonaan. Järjestelmään siis pääsee käsiksi kaikkialta, missä internet on käytössä, Sairanen selventää.

– Pilvi mahdollistaa myös kustannusten läpinäkyvyyden. Piilokustannuksia ei ole, asiakas maksaa vain siitä mitä käyttää, hän lisää.

– Pilvestä tuotettuna järjestelmä voidaan tuoda roolipohjaisesti erityyppisiin päätteisiin – kuten tabletteihin ja kännyköihin – sen mukaan, mitä kukakin tarvitsee ja mistä toiminnoista vastaa, Sairanen sanoo.

Järjestelmän näkymä kullekin käyttäjälle on räätälöitävissä. Näkyviin voi valita vain ne osa-alueet, jotka koskevat omaa työtä.

 

Kuntax ERP liikkuvan työn tukena

Kuntax ERP mahdollistaa organisaation ja työn johdolle tilanteen kokonaisvaltaisen hahmottamisen heti, kun toimintaa tapahtuu. Työnkulun valvonta tapahtuu automaattisesti ja järjestelmä kertoo, mitkä työt ovat tulleet tehdyksi ja missä on vielä tekemistä.

Tiedon saatavuus prosessien eri vaiheisiin on helppoa käyttämällä mobiiliratkaisua esimerkiksi puhelimesta. Asetettujen sääntöjen avulla vältetään työprosessissa mahdollisesti tapahtuvat virheet. Näin lisätään myös asiakkaiden turvallisuutta esimerkiksi hoivatyössä.

– Tehokkaassa toiminnassa on kyse töiden ja tehtävien ketjusta, joka soljuu saumattomasti eteenpäin. Järjestelmällä päästään kiinni pullonkauloihin ja pystytään näin puuttumaan prosessimuutoksia vaativiin työn kulkuihin. Alihankkijoille voidaan avata rajallinen pääsy järjestelmään, jotta nekin saadaan ketjuun mukaan osaksi kokonaisvaltaista toiminnanohjausta, Sairanen kertoo.

Tarvittaessa töiden jaossa voidaan hyödyntää myös paikannusta. Kenttätyössä nähdään heti kohteen lähimmät resurssit, ja työ saadaan näin tehokkaasti käyntiin ilman turhia viiveitä.