Kuntax ERP vauhdittaa julkisen sektorin muutosta

KuntaPron palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä Kuntax ERPin käyttäjäluvut ja asiakkuudet ovat olleet viimeiset kaksi vuotta kovassa kasvussa. Ensi vuoden alussa käyttäjiä on jo 22 000 yhteensä 30 organisaatiossa. Kuntax ERP on ainoa jo tuotannossa oleva järjestelmä, jossa on taloudenohjauksen lisäksi mahdollisuus myös julkisten palveluiden toiminnanohjaukseen.

Julkiset toimijat ovat heränneet toden teolla etsimään ratkaisuja tehokkaaseen ja samalla laadukkaaseen tekemiseen, mikä näkyy myös KuntaPron asiakkaiden määrässä. Vuodenvaihteen jälkeen KuntaPron Kuntax ERPin pilvipalvelulla on eniten organisaatioita asiakkainaan Suomessa.

Esimerkiksi Hämeenlinnan kaupunki on siirtymässä palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä Kuntax ERPiin ja odottaa sen tuovan apua erityisesti johtamiseen.

– Kaupungille ei ole niinkään merkitystä sillä, millaisilla järjestelmillä KuntaPro tuottaa tarvittavat taloushallinnon peruspalvelut, kuten kirjanpidon. Julkishallinnon kustannuspaineessa keskiöön nousee nimenomaan toiminnanohjaus ja sen mahdollistama tuki johtamiselle, korostaa Hämeenlinnan talous- ja hallintojohtaja Jussi Oksa.

Hän painottaa, että pelkät järjestelmät eivät ratkaise kuntien palvelu- ja kustannushaasteita, vaan merkittävää on johtamisen taso. Oikeanlaiset työkalut kuitenkin vievät toimintaa haluttuun suuntaan.

– On hyvä huomata, että uudet järjestelmät ja niistä saatava tieto asettavat ihan uudenlaisia velvollisuuksia myös kuntien johdolle ja esimiehille; miten hyödynnetään käytettävissä olevaa tietoa. Samaan aikaan koko kuntakentän johtamiskulttuurille asetetaan vaateita sen suhteen, että esimiehille on järjestettävä aikaa ja osaamista hyödyntää uutta saamaansa tietoa. Pelkkä tiedon olemassaolo ei auta meitä millään tavalla. Koko tässä kontekstissa kunnilla on parantamisen varaa tulevaisuudessa, hän pohtii.

 

Tieto on tuottavuuden lähde

Jokaisen kunnan on nostettava tuottavuuttaan. Ilman riittävän tarkkaa ja ajantasaista tietoa se ei onnistu.

– Tässäkin suhteessa on kuitenkin osattava pysyä tiedon osalta oikealla tasolla. Liian pikkutarkan tiedon etsiminen maksaa hyötyyn nähden liikaa. Sana ”riittävä” kuvaa tarpeitamme parhaiten. Meilläkin ollaan jo hyvin pitkällä talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien sähköistämisessä. Sieltä ei ole enää merkittäviä kustannussäästöjä saatavissa. Seuraava askel otettaneen automaation lisäämisessä olemassa olevissa sähköisissä prosesseissa sekä tuki- että ydinpalveluissa. Lisäksi haemme ydintoimintojen tuottavuutta toiminnanohjausta parantamalla, Oksa sanoo.

Hämeenlinna on järjestelmien käyttöönotossa kokonaisuuden kannalta alkuvaiheessa.

– Saanemme aika kivuttomasti perinteiset taloushallinnon palvelut pystyyn uusiin järjestelmiin vuodenvaihteeseen mennessä. Toiminnanohjausulottuvuuden osalta olemme kuitenkin osin vielä suhteellisen alkutekijöissä. Toki sielläkin tiettyjä raportointiin liittyviä asioita on viety varsin edistyksellisesti eteenpäin, Oksa kertoo.

 

Pori siirtyy strategiselle tasolle

Porissa Kuntax ERP on entuudestaan tuttu järjestelmä ja meneillään on seuraavien kehitysaskeleiden suunnittelu ja toiminnanohjauksen mahdollisuuksien kartoittaminen. Porin tietohallinto on toiminut KuntaPron alihankkijana ja kumppanina talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. Se on tuottanut KuntaProlle talous- ja palkkahallinnon tietojärjestelmäpalveluita. Kumppanuus painottuu tulevaisuudessa enemmän asiakkuuden ja kehittämisyhteistyön suuntaan ja alihankkijan rooli jää pienemmäksi.

– Tekninen ja toiminnallinen ympäristö on myös kuntasektorilla keskellä suurta muutosta. KuntaPron kanssa pyrimme koko ajan syventämään kumppanuutta ja hakemaan niitä ratkaisuja, joita alati muuttuvassa ympäristössä tarvitaan. Meillä on ollut todella hyvää keskustelua ja uskon, että kehityskumppanuus on meille molemmille hyväksi. Näin pystymme viemään suunnittelua strategiselle tasolle, sanoo Porin tietohallintojohtaja Heikki Haaparanta.

– Toiminnanohjauksen osalta meillä on parhaillaan käynnissä sisäinen projekti, jossa käydään läpi kaupunkiorganisaation tarpeita. Projektin tulosten pohjalta haluamme selvittää yhdessä KuntaPron kanssa, mitä mahdollisuuksia tulevaisuus ja tekninen kehitys tuovat tullessaan. Joka tapauksessa KuntaPron pilviratkaisu mahdollistaa asiakkaille uusia ja joustavia toimintamalleja myös toiminnanohjaukseen. Haemme nyt Porin kannalta parasta kokonaisuutta ja tutkimme kaikki mahdollisuudet eri hallintokunnissa, hän lisää.