Kuntax Kuntarin käyttäjäpäivässä opittiin uutta rennossa hengessä

 

Kuntax Kuntari on kehittynyt vuosien saatossa monipuoliseksi tiedolla johtamisen järjestelmäksi. Käyttäjäpäivän asiantuntijoiden neuvoja ja vinkkejä hyödynsivät niin Kuntari-konkarit kuin uudetkin käyttäjät. Kokosimme päivän tärkeimmät tärpit!

Hämeenlinnassa järjestetty Kuntax Kuntarin käyttäjäpäivä oli kolmas laatuaan. Järjestelmän kehityskaari on ollut huima, sillä vuonna 2014 tilaisuudessa esiteltiin ainoastaan yksi raportoinnin osa-alue, Ennakointimalli. Sen jälkeen muita moduuleita on tullut vuosien saatossa lisää, ja nykyisin niitä on jo kymmenen.

Aamupäivällä osallistujilla oli mahdollisuus kuulla Kuntarin uusimmista kehityskohteista, parhaista käytännöistä sekä saada vinkkejä ratkaisun hyödyntämisestä ja jalkauttamisesta käytännön tasolla. Iltapäivällä keskityttiin kehittäjäyhteisön eli asiakkaiden ja KuntaPron väliseen vuoropuheluun tuotteesta: aiheina olivat mm. organisaatioiden nykyiset toimintamallit ja niiden kehittäminen, parhaiden käytänteiden jakaminen sekä jatkokehitystoimet eri organisaatioissa.

 

Kuntatieto-ohjelmassa isoja muutoksia

Kuntaliiton erityisasiantuntija Minnamaria Korhonen esitteli Kuntatieto-ohjelmaa ja tuotteistamista. Kuntien taloustietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelman ero aiempaan on se, että siinä siirrytään Tilastokeskuksen tehtäväluokituksen mukaisesta raportoinnista palveluluokituksen mukaiseen raportointiin.

Kuntatieto-ohjelman myötä siirrytään myös yhteiseen kustannuslaskentaan ja uuteen julkisen hallinnon suositukseen JHS 203:en.  Lomaketiedonkeruu loppuu nykyisessä muodossaan, kun Tilastokeskuksen rooli muuttuu tiedonkerääjästä tiedon hyödyntäjäksi. Kuntien taloustietoja ei enää vuonna 2021 toimiteta Tilastokeskukseen, vaan ne toimitetaan Valtionkonttoriin.

Myös tiedontoimittamisen tapa ja muoto muuttuvat. Sisältö määritellään JHS-suosituksissa ja tiedot toimitetaan jatkossa XBRL-muodossa. Muutos edellyttää kunnilta ja kuntayhtymiltä muutoksia laskentatunnisterakenteeseen, kustannuslaskentaan, raportoinnin järjestelmiin sekä JHS-suositusten käyttöönottoa.

JHS-suositusten käyttöä tulee ohjamaan uusi taloustietolakipaketti.  Siinä muutetaan useaa voimassaolevaa lakia, mm. kuntalakia, maakuntalakia, Valtiokonttorista annettua lakia sekä kuntien ja maakuntien taloustietojen tuottamista ja toimittamista koskevaa erityislainsäädäntöä. Taloustietolakipaketin mukaista raportointia noudatetaan pääosin vuodesta 2021 alkaen.

Uudistuvan tiedonkeruun tuloksena on yhdenmukainen, ajantasainen ja luotettava tietopohja. Tieto on myös jatkossa saatavissa nopeammin paikallisen päätöksenteon tueksi vähemmällä vaivalla. Näin myös tiedolla johtaminen helpottuu.

Julkisen hallinnon suosituksista erityisesti JHS 200 Kuntien ja kuntayhtymien palveluluokitus kiinnosti yleisöä. Kuntariin ollaan tekemässä muutaman asiakkaan kanssa tuotteistusraportointia. Asiakkaat siis määrittelevät oman tulorekisterinsä, jonka yksikkökustannuksia, tuottavuutta jne. raportoinnissa seurataan. Tavoitteena on myös täyttää JHS 200 -suosituksen vaatimukset.

 

Kuntarin kehittäminen on jatkuvaa

Kuntax Kuntarin tuotepäällikkö Mikko Papusen puheenvuoron aiheina olivat Kuntax Kuntarin kehityssuunnat ja käyttöesimerkit. Papunen alusti osiota kertomalla Kuntarin kehityksen historiasta ja siitä, miten hän itse on ollut kehityksessä mukana melkein alusta saakka eli vuodesta 2013. Kuntari luotiin tuolloin täysin tyhjästä, ja nyt se palvelee 30 eri organisaatiota tiedolla johtamisen välineenä. Kehittämisen tuloksena Kuntari on nykyään tiedolla johtamisen ratkaisu, jossa kaikki raportoinnin osa-alueet ja organisaation oleellisimmat mittarit löytyvät yhdestä paikasta.

Papunen kävi läpi vuoden 2016 Kuntari-päivänä esiteltyjen kehityskohteiden tilannetta tänä päivänä. Suurin osa niistä on jo toteutettu, kuten esimerkiksi ylemmät organisaatiohierarkian tasot, kehittäjäyhteisö sekä Henkilöstökertomus-raportti. Se kehitettiin Porin kaupungin aloitteesta ja yhteistyöllä, ja on nyt kaikkien asiakkaiden käytössä veloituksetta. Yksi Kuntarin selkeistä hyödyistä onkin muiden organisaatioiden raporttipohjien hyödyntäminen. Käyttöoikeudet mahdollistavat sen, etteivät asiakkaat näe muiden organisaatioiden tietoja.

Vuosibudjetin jako toissa vuoden toteuman mukaan eri kuukausille kiinnostaa asiakkaita ja sen kehitystyö onkin Kuntari-tiimillä tehtävälistalla.

Papunen esitteli myös Kuntarin tikettidataa: 3.10.2018 mennessä Kuntari-tikettejä on tullut tiketinhallintajärjestelmä Footprintsiin 220 00 kappaletta, joista 91,9 % on ratkaisu alle kahdessa päivässä, mikä ylittää asetetun yli 90 % tavoitteen.

Tilaisuus oli rento, ja hyvää keskustelua riitti koko päivälle. Myös kehitysideoita saatiin, mikä oli yksi päivän tavoitteista. Paikalla oli sekä pidempiaikaisia Kuntarin käyttäjiä että käyttöönottovaiheessa olevia. Yleisesti Kuntariin suhtauduttiin positiivisin mielin. Järjestelmän jalkauttaminen asiakkaan organisaation sisällä oli usealla työn alla. Lisäksi Kuntarissa koettiin olevan vielä hyödyntämätöntä potentiaalia, ja yhdessä asiakkaan kanssa kehittämällä nämäkin saataisiin hyötykäyttöön.

Mikko Papunen on tilaisuuteen tyytyväinen.
– Reilun viiden vuoden matka Kuntarin parissa on ollut hyvin antoisa. Lähdimme vuonna 2013 tyhjästä liikenteeseen, ja nykyisellään meillä on 30 asiakasorganisaatiota ja tuhansia Kuntari-käyttäjiä. Kuntarin käyttäjäpäivät ovat omalta osaltaan hieno osoitus tehdystä työstä ja kehityksestä.

Päivä sai asiakkailta kiitosta, ja palautekyselyssä tilaisuuden tunnelmaa kehuttiin mukavaksi ja rennoksi, mutta kuitenkin asiasisältöiseksi.