Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinto omissa käsissä

 

Hetlin poistaminen maakuntalain valmistelusta merkitsee maakuntien itsehallinnon vahvistumista. Maakunnat voivat nyt itse päättää, miten tulevat talous- ja palkkahallintonsa toteuttamaan.
– Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että jokainen maakunta voi arvioida tilanteensa uudelleen, KuntaPron toimitusjohtaja Mika Kantola katsoo.

– Kilpailu on aina parempi vaihtoehto kuin pakotettu ratkaisu, se heijastuu suoraan kustannuksiin ja palvelun laatuun. Markkinat ovat jo olemassa ja käytännössä maakunnat voivat nyt päättää haluavatko tuottaa palvelunsa itse, hankkia palvelut inhouse-yhtiöltä tai toimialan yksityisiltä yrityksiltä.

Kuntaomisteisten inhouse-yhtiöiden kannalta Hetlin poistuminen merkitsee, että monimutkaiset himmelimäiset ratkaisut katoavat. Pääsääntöisesti sääntelyn muutos selkeyttää ja helpottaa tilannetta ja monimutkaiset omistusjärjestelyt Hetlin kanssa poistuvat. Valmistelu suoraan maakuntien kanssa nopeuttaa prosesseja ja vähentää kustannuksia.

– Hetlin poistuminen jättää tietynlaista aukkoa valmisteluun, ennen kaikkea siihen vuoropuheluun, jota tarvitaan maakuntien valmistelijoiden, valtion edustajien ja tahe-palveluiden tuottajien kesken. Inhouse-yhtiöt ovat omalta osaltaan valmiita käärimään hihat, mutta tiettyjä selvennyksiä tarvitaan valtion puolelta liittyen muun muassa asetusten konkreettiseen toimeenpanoon, palveluväylään ja erilaisiin teknisiin reunaehtoihin, Kantola sanoo.

Inhouse-yhtiöt ehdottavat, että perustettaisiin vapaaehtoinen maakuntien tahe-yhteistyöneuvottelukunta tai vahvistettaisiin jo olemassa olevaa foorumia, jossa voitaisiin vahvistaa vuoropuhelua ja varmistaa valmisteluiden samansuuntaista etenemistä eri osapuolten kesken.

 

Taustaa

Hallituksen reformityöryhmä puolsi tammikuussa Hetlin sääntelystä luopumista ja yhtiön lakkauttamista. Hetli Oy olisi ollut yksi neljästä maakuntien palvelukeskuksesta, ja sen asiakkaiksi kaavailtiin maakuntia ja maakuntien tytäryhteisöjä. Näillä olisi ollut vahva-asteinen velvollisuus käyttää palvelukeskusten palveluita. Selvityksessä todettiin muun muassa, että yhtiön toiminta ei tue tervettä ja toimivaa kilpailua.

Kilpailuselvityksen toteutti Aalto-yliopiston yritysjuridiikan professori Petri Kuoppamäki.