Omistajat ja yhtiön edustajat koolla omistajatapaamisessa elokuussa 2018

 

KuntaPron omistajat kokoontuivat 22.8.2018 Tampereelle keskustelemaan KuntaPron tulevaisuudennäkymistä, taloudesta, asiakkuudenhoidosta ja kehityssuunnitelmista. Tampereelle oltiinkin saatu ilahduttava yli 30-päinen omistajajoukko. Tilaisuuden tunnelma oli rento ja keskustelua syntyi useasta aiheesta.
– Parasta omistajatapaamisessa on vuorovaikutteisuus meidän asiakkaiden ja KuntaPron edustajien kanssa. Sain vahvistusta omille näkemyksille yhtiön toiminnasta sekä tulevaisuudensuunnitelmista, ja pääsinkin katsomaan asiakkaana KuntaProta niin numeroiden kuin keskustelun valossa. Oikein hyvä tapahtuma! Certian toimitusjohtaja Ulla Laalo kertoo.

 

Sote- ja maakuntauudistus ei määrää kehityksen tahtia

Toimitusjohtaja Mika Kantola

 

Yhtiön toimitusjohtaja Mika Kantola kertoi KuntaPron kuulumisista ja tulevaisuudennäkymistä. Kun sote-uudistusta edelleen lykättiin, tuo se paljon haasteita maakuntiin. Myös KuntaProlle tämä asettaa haasteita, kun epävarmuus lykkää omia ja asiakkaiden uudistuksia.
– Tulee sotea tai ei, maailma tulee muuttumaan ja asiat eivät jää paikoilleen. Paljon suurempi vaikutus kuin valtion omilla hankkeilla, tulee olemaan digitalisaatiolla, joka tulee muuttamaan hyvin voimakkaasti Suomea seuraavien vuosien aikana, toimitusjohtaja Mika Kantola sanoo.

KuntaProlla onkin selkeästi panostettu robotiikkaan ja koneälyyn, jotta voidaan myös jatkossa laskea asiakkaiden yksikkökustannuksia. Kantola painotti myös sitä, että ei ole järkevää keksiä ja toteuttaa kaikkea itse, vaan hyviä käytäntöjä voidaan monistaa ja jakaa kuntakentällä eteenpäin. Esimerkkinä tästä on KuntaPron kehittämä Kuntax Henkilöstö –ratkaisu, jota myös muut alalla olevat palvelukeskukset haluaisivat tarjota omille asiakkailleen.
– Haluamme nähdä KuntaPron tulevaisuudessa houkuttelevana työnantajana, kehittävänä yhteistyökumppanina sekä vuoropuhelun edistäjänä, Kantola summaa.

 

Asiakasta kuunnellen kohti uudistuvaa kuntamaailmaa

Talousjohtaja Arto Kilkku

 

Niin KuntaProssa kuin monissa muissakin yrityksissä on käynyt niin, että tytär on isompi emoaan. Seuturekry onkin ottanut viimeisen parin vuoden aikana hurjan kasvupyrähdyksen. Kasvua on ennustettavissa molemmille yhtiöille, KuntaProlle 10 % ja Seuturekrylle 20 %. Tulevalle vuodelle on luvassa kuitenkin myös taloudellisia haasteita: henkilöstökulut nousevat 2 % ja järjestelmäkulut 5 %.
– Hinnannousupaineet kohdistuvat KuntaProhon. Tavoittelemme kuitenkin edelleen asiakkaillemme yksikköhintojen alennuksia, KuntaPron talousjohtaja Arto Kilkku lupaa maltillisesti.

Asiakkuudenhoidon puolella on varauduttu digitalisaation tuomiin nopeisiin muutoksiin.
– Uudessa maailmassa on uudet odotukset. Meidän tulee miettiä uusia palveluja ja tehdä sisäisesti nopea opppimisprosessi asiakkaidemme palvelujen hyväksi, asiakkuusjohtaja Tero Karinti kertoo.

KuntaProssa on vahva peruspalvelujen asiakastyytyväisyys ja tulokset ovat tasavahvoja vuodesta toiseen. Seuraavaksi täytyy kuitenkin ottaa loikka kehittämisen kannalta. KuntaProssa tullaan siten muuttamaan asiakastyytyväisyyden prosessia, jotta saadaan nopeasti ja laadukkaasti käsiteltyä asiakaspalautteet.
– Olemme muutoksen kehässä ja tulemmekin yhdessä asiakkaidemme kanssa keskittymään siihen, että saamme aivan kaikki asiakkaamme tyytyväisiksi, Tero Karinti sanoo.

Asiakkusjohtaja Tero Karinti

 

Robotisaation voi saada myös kaupan päälle

Tänä päivänä kuntalainen odottaa kunnasta nopeaa vuorovaikutusta, sujuvaa asiointia ja mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin.
– Kuntalainen toimii verkossa 24 h/vrk. Miksi kunnan palveluja voi käyttää vain arkisin klo 8-16? KuntaPron kehitysjohtaja Esa Sairanen kysyy.

Robotteja on ja niitä tulee olemaan paljon. Niillä pystytään tarjoamaan ajasta ja paikasta riippumattomia palveluja. Aina ei kuitenkaan tarvita erillistä robotisaatiota, vaan alusta-ratkaisut hoitavat automatisaation itsessään. KuntaPron toiminnanohjauksen työkalulla Kuntax ERPillä pystytään luomaan kunta-asiakkaille monistettavissa oleva ratkaisu, joka jo itsessään sisältää monistettavissa olevan koneälyn. Tämä tuo säästöjä, koska ei ole järkevää, että jokainen kunta alkaisi alusta asti rakentaa omia digitalisaation ratkaisujaan.

KuntaPron ohjelmistoliiketoimintajohtaja Joni Talvitie näytti omistaja-tapaamisessa esimerkin, miten digitalisaatio edistää kuntalaisten palveluja: Kun kuntalainen ilmoittaa väärinpysäköidystä autosta, hän tekee sen kunnan kotisivujen kautta. Hän voi ladata palveluun kuvan autosta ja paikannus paikantaa tarkan kohteen sijainnin. Järjestelmä ilmoittaa hinaustoimijalle väärinpysäköinnistä. Kaikki asiaan liittyvä keskustelu ja lokitiedot säilyvät järjestelmässä. Tiketti säilyy avoimena ja kuntalainen voi tarkastella ilmoituksensa etenemistä siihen asti, kunnes hinaaja on vienyt auton pois ja sulkenut avoinna olleen tiketin.
– Kaikki alkoi KuntaPron kehittämästä Kuntax Taloudesta. Nykyään Kuntax Talous on vain yksi pieni osa koko Kuntax-maailmaa. Omistajiemme onkin järkevää ottaa käyttöön laajempia kokonaisuuksia Kuntax ERPistä, sillä sama linsenssikäyttömaksu mahdollistaa paljon muutakin, kuin vain nykyisin käytössä olevat ratkaisut.

Ohjelmistoliiketoimintajohtaja Joni Talvitie