Porissa työturvallisuuden paperiposti jäi historiaan

Porin työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen odottaa KuntaPron WPron raportointimahdollisuuksilta paljon.

 

Toimiva työturvallisuusjärjestelmä auttaa ehkäisemään työtapaturmia. Tehokkaan raportoinnin ansiosta läheltä piti -tilanteistakin opitaan heti kerrasta. Pori on siirtynyt KuntaPron työturvallisuusjärjestelmä WPron myötä nykyaikaan.

– Työtapaturmien ehkäisy on vaikeaa ja monimutkaista ilman kunnon järjestelmää, tietää Porin kaupungin työhyvinvointipäällikkö Ulla Roininen, joka on haaveillut toimivasta työturvallisuusjärjestelmästä jo kymmenisen vuotta.Hän puhuu riskienhallinnasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista innostuneesti. Odotukset WPro-järjestelmää kohtaan ovat korkealla. Porin kaupungin kaikki 6 435 työntekijää ovat mukana uudessa järjestelmässä, jolla raportointi, tilastointi ja seuranta tehdään sähköisesti

– Mekin siirrymme nyt nykyaikaan. Olimme mukana KuntaPron yhteishankinnassa jo aiemmin ja tositoimiin pääsimme keväällä 2015, kun saimme oman tarjouksen. Hämeenlinna teki edellä kovan työn käyttöönotossa, joten me pääsemme paljon vähemmällä. Oli hyvä, että pääsimme vaikuttamaan jo hankintavaiheessa järjestelmän ominaisuuksiin omien tarpeidemme mukaan. Tietohallinto on ollut tässä vahvasti mukana, Roininen kertoo.

 

Osa tiedolla johtamista

Uuden työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan ilmoitus työtapaturmasta on tehtävä vakuutusyhtiöön kymmenen päivän sisällä, mikä osaltaan vauhditti uuden järjestelmän käyttöönottoa. Toki Porissa on aiemminkin toimittu lain edellyttämällä tavalla ja huolehdittu työturvallisuudesta. Suurin muutos tulee olemaan tiedon kertymisessä ja hyödyntämisessä.

Järjestelmään sisältyvä riskien arviointi yksinkertaistaa työpaikkojen lakisääteistä vaarojen tunnistamistyötä ja antaa mahdollisuuden hyödyntää tietoa suoraan työterveyshuollon työpaikkaselvitykseen. Järjestelmän keräämää tietoa voidaan tulevaisuudessa mahdollisesti linkittää myös Kuntari-raportointityökaluun.

– Aiemmin, kun asiat tehtiin paperille, ei tieto kertynyt mihinkään. Esimerkiksi sisäisten tapaturmailmoitusten kerääminen oli työlästä. Tilastointi on ollut meillä jälkijättöistä touhua. Viime vuoden tilasto ei ole vielä valmis, vaikka eletään jo kesäkuuta, Roininen puuskahtaa.

– WProssa on erinomainen asia, että myös työterveyden selvitykset löytyvät jatkossa samasta paikasta. Järjestelmä on yhteensopiva vakuutusyhtiön yrityskansioiden kanssa eli tarvittava tieto tapaturmasta siirtyy vakuutusyhtiöön sen välityksellä. Sähköisenä ilmoitus kulkeutuu määrittelyjen mukaan juuri sinne, mihin sen pitääkin. Parasta on raportointiosio, hän sanoo.

 

Tuloksia vuodessa

Työntekijät tekevät ilmoituksen esimiehelle sähköisesti tietokoneelta, ja ilmoittaminen on tehty mahdollisimman helpoksi intran kautta ilman salasanaa. Mobiiliversion käyttöönotto on lähitulevaisuutta.

– Uskon, että järjestelmä tulee vaikuttamaan ennaltaehkäisytyöhön paljon. Järjestelmä myös vastuuttaa esimiehen tapaturman yhteydessä selvittämään, mistä tapaturma johtui ja miten se ehkäistään jatkossa. Tiedot ovat aina ajan tasalla ja niitä pystyy katsomaan vaikka päiväkohtaisesti. Uskon, että tulokset alkavat käytännössä näkyä jo vuoden sisällä.

Roininen kiittelee yhteistyön KuntaPron kanssa sujuneen erittäin hyvin ja järjestelmällisesti.

– Projektiryhmän työskentely on ollut hyvää ja meitä on palveltu joustavasti. Testausvaihe meni sujuvasti ja testauksen aikana nousseita asioita on kehitetty heti eteenpäin, hän sanoo.