Public Sector Day osoitti kuntasektorin yhteistyön tarpeellisuuden

Joukko kuntasektorin päättäjiä ja palveluntuottajia kokoontui Espooseen tiivistämään rivejään ja etsimään keinoja yhteisten haasteiden kohtaamiseen. Tilaisuus osoittautui hyödylliseksi – kunnat tarvitsevat toisiaan rationalisoidakseen kehitystyötä ja löytääkseen uusia innovaatioita.

KuntaPron, Mepcon ja Microsoftin järjestämässä kuntasektorin päivässä katsottiin tulevaisuuteen ongelmat tiedostaen ja ratkaisuja positiivisesti hakien. Tilaisuuden tavoitteena oli lisätä yhteistyötä ja nostaa esiin uusia, käytännönläheisiä ideoita. Monissa puheenvuoroissa ja keskusteluissa nousivat esiin yhteisöllisyys, vuorovaikutus, digitaalisuus, mobiilius ja kuntalaisten osallistaminen.

”Kunnat voivat oppia toisiltaan jakamalla tietoa ja kokemuksia. Tässä Public Sector Day onnistui mainiosti. Yksittäisiin kehityshankkeisiin olisi hyvä saada mukaan 3-5 kuntaa, jotta uudet ratkaisut sovitetaan alusta asti useiden kuntien tarpeisiin”, tilaisuuden avannut johtaja Hanna Nikkilä Microsoft Oy:stä sanoo.

 

Vaihtelevia kehityskohteita ja yhteistyömahdollisuuksia

Tapahtuman vieraat uskovat yhteistyön voimaan. ”Kuntasektorilla etsitään kustannustehokkaita ja laadukkaita tapoja palvelujen tuottamiseen. Mitä tehdä itse ja mitä ulkoistaa? Miten tukiprosesseja voisi tehostaa ja peruspalveluja parantaa? Verkostoituminen mahdollistaa erilaisten ekosysteemien hyödyntämisen ja ratkaisujen monistamisen. Omia panostusalueitamme ovat muun muassa kuntalaisten palvelujen digitalisointi, palvelujen toiminnanohjaus sekä johdon raportointi”, Hämeenlinnan kaupungin palvelutuotantojohtaja Päivi Raukko kertoo.

Porvoossa kehitys kulkee yksittäisistä ratkaisuista kohti kokonaisvaltaisempaa toiminnanohjausta. ”Pureudumme tällä hetkellä ICT-, henkilöstö- ja taloushallintopalvelujen ohjaamiseen ja asiakkuudenhallintaan. Haasteena ei kuitenkaan ole vain oman yksikköni toiminta vaan koko kaupungin prosessien uudistaminen. Olemme avoimia yhteistyölle muiden kuntien kanssa”, Porvoon kaupungin hallintopalvelukeskuksen johtaja Marith Kullström toteaa.

Forssassa luodaan sosiaaliseen mediaan integroitavaa sidosryhmien hallintaa. ”Sosiaalisen kuuntelun avulla voimme seurata kansalaiskeskusteluja ja nähdä, minkälaisia tunteita ja mielipiteitä ajankohtaiset asiat herättävät kuntalaisissa. Näin osaamme reagoida paremmin mahdollisiin kiinnostuksen kohteisiin. Keskitymme myös yrityksiin. Kun tunnemme paremmin paikalliset yritykset, osaamme palvella alueemme elinkeinoelämää esimerkiksi korkean tason vierailujen yhteydessä”, Forssan kaupungin viestintäsihteeri Heidi Cavén kuvailee.

 

Kuntasektorin edut ovat yhteisiä

KuntaPro, Mepco ja Microsoft ovat nähneet yhteistyön mahdollisuudet ja hyödyt. Yhtiöt kehittävät aktiivisesti kuntasektorin palveluja ja ratkaisuja sekä tukevat laajaa yhteistoimintaa. Public Sector Day -tilaisuuksia aiotaan järjestää myös tulevaisuudessa.

”Kunnissa, kaupungeissa ja kuntasektoria palvelevissa yrityksissä tehdään paljon työtä erilaisten kehityshankkeiden parissa. Ja moni innovaatio odottaa vielä löytämistään. Olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että pyörää ei kannata keksiä yhä uudelleen”, asiakkuusjohtaja Juha Koskinen KuntaPro Oy:stä korostaa.

”Pyrimme edistämään avoimuutta, yhteistyötä ja konkreettisia toimia, joilla kuntasektori parantaisi tehokkuuttaan, lisäisi läpinäkyvyyttään ja palvelisi meitä kaikkia entistä paremmin, oli sitten kyse päiväkotien toiminnasta tai vanhusten hoitamisesta. Moderni teknologia on monella kunnalla jo hankittuna – sitä pitäisi vain käyttää oikealla ja ennakkoluulottomalla tavalla”, johtaja Heikki Tukiainen Mepco Oy:stä sanoo.

 

Lisätiedot

Heikki Tukiainen, johtaja, Mepco Oy, puh. 040 561 5020, heikki.tukiainen@mepco.fi

Juha Koskinen, asiakkuusjohtaja, KuntaPro Oy, puh. 050 407 4855, juha.koskinen@kuntapro.fi