Robotti ei väsy rutiineihin

– Robotiikassa datan laatuvaatimusten suhteen mennään korkealla. Tiedon pitää olla täsmällistä ja määrämuotoista, jotta sen käsittely voidaan yksiselitteisesti automatisoida, Marko Äärilä sanoo.

 

KuntaPro on selvittänyt aktiivisesti ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksia julkisen sektorin toiminnan tehostajana viime keväästä asti. Olisiko robotiikka ponnistuslauta seuraavaan tuottavuusloikkaan?

KuntaProssa on viety määrätietoisesti robotiikan tuomia mahdollisuuksia eteenpäin. Master Datan asiantuntija Marko Äärilä on kartoittanut robotiikkaan soveltuvia kohteita sekä sisäisesti että asiakkaiden näkökulmasta.

– Hain kohteita, joihin robotiikkaa voisi KuntaProssa hyödyntää. Juttelin ihmisten kanssa heidän tehtävistään ja tällaisia säännöllisesti toistettavia työtehtäviä löytyi mukavasti sekä sisäisesti että asiakkaille tuotettavaksi, Äärilä kertoo.

KuntaPron ihmiset ovat ottaneet automatisaation mahdollisuudet innostuneesti vastaan.

– Helpottaa, jos ymmärtää, mistä robotiikassa on oikeasti kysymys ja olenkin käynyt kiertämässä kertomassa asiasta. Hyöty ei tule suoraan robotiikasta, vaan sillä on tarkoitus vapauttaa työntekijöiden aikaa monimutkaisempiin asiantuntijatehtäviin, Äärilä korostaa.

Robotiikalla voidaan nopeuttaa rutiinitehtävien hoitoa, vähentää virheitä ja toisinaan lisätä myös työntekijöiden motivaatiota, jota päivittäiset rutiinit saattavat syödä. Robotiikalla saadaan ennen kaikkea laskettua kustannuksia, lisättyä työn tuottavuutta ja virtaviivaistettua prosesseja. Vaikutukset tuntuvat myös asiakastyytyväisyydessä; palvelut nopeutuvat ja työntekijät voivat keskittyä rutiinien sijaan asiakaspalveluun.

Työn merkitys ja suoritustapa käyvät yleisesti suurta digivallankumousta, johon robotiikka tuo oman kulmansa.

– On hyvä muistaa, että robotiikassa on kyse yrityksen toimintatapojen muutoksesta, ei pelkästään teknologisen välineen käyttöönotosta. Muutos on ainoa pysyvä asia ja näkisin sen mieluummin tervetulleena mahdollisuutena kuin uhkana. Kaikkien osaamista tarvitaan edelleen, Äärilä painottaa.

 

Robotiikka mallintaa ihmistä

Robotiikka on pisimmälle kehittynyt automaation osa-alue. Se on oikeastaan tietokoneohjelma, jolla mallinnetaan ihmisen tekemistä.

– Robotiikka on makrojen* luomista. Kyseessä on työnkulku, johon liittyy erilaisia sääntöjä. Robotti on ohjelmoitu toimimaan ihmisen tavoin. Jos se ei osaa jotain asiaa, se ohittaa sen ja ihminen jatkaa työtä, Äärilä valaisee.

Esimerkiksi tietojen syöttäminen, tarkistaminen, vaihtelevien häiriötilanteiden hallinta sekä vakioitujen päätösten tekeminen ovat tehtäviä, joita voidaan automatisoida helposti. Taloushallinnossa kirjanpidon täsmäytykset raportointiohjelmien välillä vievät paljon aikaa, mutta ne voidaan hoitaa tehokkaasti robotiikan avulla. Henkilöstöhallinnon puolella pystytään automatisoimaan palkanlaskentaan liittyviä laskelmia esimerkiksi palvelusuhdelomakkeita koskien.

Tällä hetkellä robotiikan mahdollisuuksia selvitellään KuntaProssa lisää ja meneillään ovat tarkemmat selvitystyöt volyymitiedoista ja ajansäästön mahdollisuuksista. Robotiikkaan liittyvä kilpailutus on valmisteilla, ja se tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina.

Ohjelmistorobotin käyttöönotto on nopeaa ja kustannukset maltillisia verrattuna järeisiin järjestelmiin.

– On tärkeää kartoittaa, onko ohjelmistorobotiikalla mahdollista saada liiketoiminnallisia hyötyjä. Pilotoinnin avulla saadaan vielä parempi ymmärrys robotiikan soveltuvuudesta omaan liiketoimintaympäristöön, Äärilä sanoo.

 

*Makro on tietokoneohjelmien erityinen laji. Makroja käytetään ohjaamaan sovellusohjelman toimintaa eli sovellus saadaan makrojen avulla suorittamaan tietyt tehtävät käyttäjän puolesta. (Wikipedia)