Sijaisten ulkoistamisella tehokkuutta ja tyytyväisyyttä tekemiseen

– Talouden ja hallinnon näkökulmasta sijaispalvelun ulkoistamisen kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia, sanoo Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff.

 

Valkeakoskella pistettiin yksi aika- ja energiasieppo kuriin ulkoistamalla vanhuspalvelujen lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytointi Seuturekrylle. Tilanne ennen uudistusta oli samanlainen kuin monessa muussakin kaupungissa. Lähiesimiehiltä meni sijaisten hankkimiseen luvattoman paljon työaikaa.

Kunnallisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut Seuturekry kuuluu KuntaPro-konserniin. Valtakunnallisesti toimivan Seuturekryn palvelumalli on tuottanut hyviä tuloksia muun muassa Valkeakoskella, jossa sijaispalvelun toiminta on todettu sujuvaksi ja joustavaksi.

– Oli positiivinen yllätys, että kokemukset ovat olleet sijaispalveluiden ulkoistamisesta niin hyviä. Suhtauduin aluksi ajatukseen skeptisesti ja ajattelin, että kustannukset räjähtävät käsiin, mutta kävi päinvastoin, iloitsee Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff.

Puolen vuoden vertailujaksolla Seuturekrylle maksettiin sijaispalveluista 10 000 euroa vähemmän kuin omana työnä. Lisäksi on huomioitava muut koituneet säästöt ja hyödyt.

 

Positiivinen kierre

Tilanne alkoi Valkeakoskella käydä kestämättömäksi, sillä pelkästään yhden sijaisen hankintaan meni lähiesimiehen aikaa keskimäärin noin puoli tuntia.

– Lähiesimiehet olivat todella uupuneita, kun aikaa meni niin paljon sijaisten hankkimiseen, perehdyttämiseen ja palvelusuhteiden perustamiseen. Sijaisten palkkaaminen työllisti myös palkanlaskentaa ja toimistotyöntekijää, Uschanoff kertoo.

Valkeakoskella päätettiin ulkoistaa alle kolmen kuukauden sijaisuudet vanhuspalveluiden asumispalvelussa Seuturekrylle aluksi kahdeksi vuodeksi. Nyt lähiesimiehen tehtäviin kuuluvat vain sijaisen tilaus ja tuntien vahvistaminen. Sijaustilausohjelma on helppo ja nopea käyttää.

Perehdyttämiseenkin kuluu aikaa vähemmän. Uschanoff kiittelee Seuturekryn sijaisia varsinaisiksi ”perehtymisen ammattilaisiksi”. Tottuneet keikkatyöläiset kun siirtyvät ketterästi paikasta toiseen ja oppivat nopeasti talon tavat.

Sopimukset ja palkat hoituvat Seuturekryn palveluna, eivätkä työllistä kunnan hallintoa. Pidempiaikaiset sijaisuudet Valkeakoskella hoidetaan edelleen itse.

Panostamisen lähiesimiestyöhön toivotaan tulevaisuudessa näkyvän myös henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääntymisenä ja sairauspoissaolojen vähenemisenä. Näin myös sijaistarpeet vähenisivät.

 

Täyttöaste huipussaan

Seuturekryn mukaantulon myötä sijaisrinki on laajentunut ja alan päteviä ammattilaisia on nyt helpompi saada palvelukseen. Ringissä on lähes 70 henkilöä. Aikajaksolla 1.1.2014–30.4.2015 sijaistilausten täyttöaste on ollut 95 % eli käytännössä sijainen on saatu lähes aina. Mahdolliset sijaisen sairastumisen aiheuttamat kustannukset eivät mene enää kaupungin kukkarosta.

Väen vaihtuvuudesta tuli aluksi jonkin verran palautetta vanhuksilta. Ajan myötä on kuitenkin opittu, kuka sijainen sopii mihinkin yksikköön. Seuturekryn kanssa on mahdollista luoda sijaispooli, josta sama toivottu sijainen valitaan tiettyyn yksikköön aina kun mahdollista.

Valkeakoskella palvelusuhteiden määrässä on tapahtunut radikaali muutos. Kun aiemmin palvelusuhteita oli 264, niin nyt niitä oli samalla ajanjaksolla 533.

– Määrän kasvu johtuu siitä, että sijaisuudet on saatu osumaan täsmällisemmin tarpeeseen. Meidän ei tarvitse ottaa sijaista koko viikoksi, jos tarvitsemme häntä vaikka vain maanantaina ja torstaina tai muutamaksi tunniksi. Palvelusuhteita on enemmän, mutta ajallisesti sijaisia on käytetty vähemmän, Uschanoff selventää.

 

Rohkeilla ratkaisuilla tuloksiin

Ulkoistaminen tarkoittaa kunnalle totutuista tavoista luopumista ja rohkeita ratkaisuja. On luotettava siihen, että hommat hoituvat vaikka ne eivät ole täysin omissa käsissä. Valkeakoskella tulokset puoltavat ulkoistamisen jatkamista ja laajentamista. Seuturekryn palvelun haluavat nyt käyttöön muutkin kaupungin yksiköt, kuten varhaiskasvatuspuoli ja terveyskeskussairaala.

– Sen opimme, että kannattaa edetä maltilla. Aluksi sijaisten saatavuudessa oli vaikeuksia, mutta muutamassa viikossa toiminta lähti sujumaan. Oli hyvä, että päätimme alun perin tarpeeksi pitkästä pilottijaksosta, Uschanoff sanoo.

 

Tutustu Seuturekryyn tästä.