Tulevaisuuden kunta ja maakuntauudistus puhuttivat KuntaPron talousjohtajatapaamisessa

Maakuntauudistuksessa käsijarrukäännös Hetli Oy:n osalta

Perinteistä KuntaPron asiakkaiden talousjohtajien tapaamista vietettiin tunnelmallisessa ravintola Piparkakkutalossa Hämeenlinnassa 24.1.2018.

Tapahtuman alkuun puhututti luonnollisesti tuoreimmat käänteet maakuntauudistuksessa, joista paikalle kokoontunutta väkeä informoi KuntaPro Oy:n toimitusjohtaja Mika Kantola. Valtion omistaman maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluyhtiö Hetli Oy:n tuore alasajoilmoitus herätti runsaasti keskustelua, mielipiteiden ollessa puhtaasti päätöksen puolesta. Laista on myös poistumassa jäljelle jäävien tukipalveluyhtiöiden käyttövelvoite, joka antaa maakunnille vapaammat kädet miettiä tukipalveluiden järjestämistä.

Omistajien näkökulmasta mielenkiintoista oli myös näkymä KuntaPro Oy:n vakaasta kasvusta, joka kasvuvauhtisen vuoden 2017 jatkoksi tulee myös maakuntauudistuksen myötä saamaan jatkoa. Yhtiö on valikoitunut sekä Satakunnan että Kanta-Hämeen neuvottelukumppaniksi talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden osalta, ja myös kuntasektorilla on kyseisissä maakunnissa käynnissä lupaavia neuvotteluita palveluiden ulkoistamisista.

 

Modernien järjestelmien robotisointi tuo säästöjä

Maakuntien ja kuntien perspektiivistä katsottuna positiivista on myös KuntaPron modernien järjestelmäratkaisujen ja –valintojen tuoma robotiikan mahdollisuus. KuntaPron Marko Äärilä kertoi viimeisimmästä kehitystilanteesta automatisoitavien prosessien ja tulevaisuuden mahdollisuuksien osalta. Keskusteluissa asiakkaiden kanssa on havaittu jo huomattava määrä automatisoitavia kohteita kuntien omissa prosesseissa, ja näitä kohteita viedään KuntaPron kustannustehokkaan pilotointimallin kautta käytäntöön kuluvana vuonna. Esiselvitysprosessin kautta kaikilla KuntaPron asiakkailla ja omistajilla on mahdollisuus kartoittaa vastaavat automatisaatiokohteet, ja asiakkuusjohtaja Tero Karinti kertoikin tuottavansa yhdessä robotiikkatiimin kanssa käytännön esimerkkejä tutustuttavaksi.

Toimitusjohtaja Mika Kantola lausuikin ilmoille myös asiakaslupauksen, jonka mukaan peruspalveluiden kuten palkkalaskelmien hinnan odotetaan laskevan voimakkaasti seuraavan muutaman vuoden aikajaksolla. Tästä kiitos kuuluu ennen kaikkea moderniin 2010-luvun teknologiaan pohjautuvien Kuntax Talous- ja Kuntax HR-järjestelmien robotiikkamahdollisuuksien.

 

Talouspalvelut: Kuntatieto-ohjelman pilotteihin saatavissa avustusta

KuntaPro Oy:n talouspalveluiden palvelujohtaja Leila Aalto esitteli tuoreimmat kuulumiset talouspalveluiden osa-alueelta, ja erityistä mielenkiintoa herätti kuntien taloustietojen tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma, Kuntatieto. Ohjelman käyttöönottokustannuksiin on saatavissa VM:n puolelta 75% tuki, ja yhdessä Kuntari-raportointityökalun kanssa ohjelman mukaiset vaatimukset on täytettävissä kustannustehokkaasti.

 

Kuntien palveluiden tuotteistamisella ja johtamismallin uudistuksella tuloksia

KuntaPron asiakkuusjohtaja Tero Karinti esitteli yhdessä pilottiasiakkaiden kanssa kehitettävää kuntien johtamismallin uudistusta, jonka keskiössä on kuntien palvelurakenteen tuotteistaminen. Vastaavasta mallista on kuntasektorilla kokemuksia olemassa, ja niissä on saavutettu noin 7-12 prosentin kustannushyötyjä vuositasolla.

KuntaPro on viemässä mallia pidemmälle yhdessä Perlacon Oy:n kanssa, tuomalla mukaan selkeästi rakennetun tuotteistusprojektin ja KuntaPron Kuntari-raportointijärjestelmän avulla toteutettavan visualisoidun ja automaattisen seurannan. Mallin osalta on käynnissä useita keskusteluita kuntasektorin kanssa, ja vuoden 2018 aikana odotetaankin ensimmäisten pilottiasiakkaiden lähtevän hakemaan tuottavuusloikkaa mallin avulla.