Tehtäviä avoinna KuntaProssa: järjestelmäasiantuntija ja käyttöönottokonsultti

Järjestelmäasiantuntija pilvipalveutiimiin ja järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtäviin

KuntaPron pilvipalvelutiimiin järjestelmien ylläpito- ja kehitystehtäviin.

Vastaat tehtävässäsi palvelutuotannon järjestelmien pääsynhallinnasta (MS AD), alustapalvelinten ylläpidon koordinoinnista (Windows palvelinympäristö) sekä osallistut ympäristön kehittämiseen. Mahdollisesti toimit myös projekteissa asiantuntijana. Päivittäin työskentelet tiiviissä yhteistyössä paitsi pilvitiimin, myös palvelupisteemme (eTiski) kanssa.

Edellytämme sinulta tehtävään soveltuvaa koulutusta tai vastaavaa työkokemuksen kautta hankittua pätevyyttä, vähintään viiden vuoden työkokemusta, sekä ainakin perustietoja ITIListä tai vastaavasta prosessikehikosta. Ehdoton vaatimus on ylläpitokokemus MS Windows verkoista ja ongelmanratkaisukyky. Eduksi katsomme Microsoft sertifioinnit tai vastaavat näytöt kouluttautumisesta ja/tai osaamisesta. Teknisen osaamisen lisäksi sinulla tulee olla itsenäinen, asiakaslähtöinen, aktiivinen ja järjestelmällinen työskentelytyyli sekä kyky sujuvaan kommunikointiin sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden sekä kumppanien kanssa.

Lisätietoja tehtävistä antaa ICT-johtaja Matti Aho, 050-5310421 / matti.aho@kuntapro.fi (parhaiten tavoitettavissa 8:00-9:00 ja 16:00-17:00)

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekrytointi@kuntapro.fi tai

tallenna hakemuksesi Seuturekryn sähköiseen järjestelmään.

 

Käyttöönottokonsultti pilvipalvelutiimin asiakasprojekteihin

KuntaPron pilvipalvelutiimiin.

Toimit pilvipalvelutiimissä, pääasiallisesti projektityössä. Osallistut projektipäällikön apuna projektisuunnitelmien laadintaan asiantuntijana käyttöönoton teknisten osuuksien osalta ja projektien käynnistyessä vastaat teknisestä käyttöönotosta. Lisäksi osallistut mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kartoituksiin tai selvityksiin projektien tarjousvaiheessa. Toimintamallien ja teknologioiden kehittämiseen osallistuminen osana pilvitiimiä kuuluu luonnollisesti työhösi.

Odotamme sinulta noin 10 vuoden monipuolista kokemusta it-alalta, myös käyttöönottoprojekteista ja järjestelmien välisien tiedonsiirtojen toteuttamisesta sekä teknistä osaamista erityisesti Windows-ympäristöistä. Lisäksi toivomme identiteetin hallinnan peruskäsitteiden osaamista. Tehtäväsi edellyttää jatkuvaa yhteydenpitoa sidosryhmien kanssa, joten tarvitset kykyä sujuvaan kommunikointiin ja asioiden ”junailuun” eri organisaatiotasoilla olevien henkilöiden kanssa, joilla ei välttämättä ole it-osaamista.  Projektityö edellyttää järjestelmällisyyttä, paineensietokykyä sekä ongelmanratkaisutaitoja ja kyky dokumentoida ytimekkäästi helpottaa työtäsi. Eduksi katsomme teknologia-, ITIL- ja/tai projektityön koulutukset/sertifioinnit.

Työskentelykielemme on suomi, jonka sujuva suullinen ja kirjallinen hallinta on sekä käyttööottokonsultin että järjestelmäasiantuntijan tehtävässä välttämätöntä, lisäksi tarvitaan käytännön it-englannin hallintaa. Ruotsin kielen taito lasketaan eduksesi. KuntaProlla on toimipisteet Porissa, Hämeenlinnassa ja Tuusulassa, joten työpisteesi voi sijaita jossakin niistä tai mahdollisesti jossakin muualla etätyön merkeissä. Käyttöönottokonsultin tehtävä sisältää matkustamista Suomessa ja työn tekemistä asiakkaiden tiloissa.

Lisätietoja tehtävistä antaa ICT-johtaja Matti Aho, 050-5310421 / matti.aho@kuntapro.fi (parhaiten tavoitettavissa 8:00-9:00 ja 16:00-17:00)

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekrytointi@kuntapro.fi tai

tallenna hakemuksesi Seuturekryn sähköiseen järjestelmään.