Tiedote asiakkaille: Kansallisen tulorekisterin tuomat muutokset

Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) myötä palkka- ja ansiotulot ilmoitetaan jatkossa reaaliaikaisesti, maksukohtaisesti ja tulonsaajakohtaisesti tulorekisteriin. Tulorekisterin ensimmäinen vaihe alkaa 1.1.2019, jolloin rekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot. Toisessa vaiheessa 1.1.2020 lähtien rekisteriin ilmoitetaan lisäksi etuus- ja eläketiedot. Tulorekisteri on yksi rekisteri ja yksi yhdenmukainen tapa ilmoittaa palkkatiedot eri tiedon käyttäjien, esim. Kelan ja Verohallinnon, tarpeita varten.

Lähde: Verohallinto

KUNTAPRO TARKENTAA PROSESSEJAAN

Kansallinen tulorekisteri astuu voimaan kaikilla 1.1.2019 alkaen. Jotta järjestelmät ja toimintatavat saadaan vastaamaan tulorekisterin vaatimuksia, KuntaProssa käydään nykyiset prosessit läpi ja kuvataan tarvittavat muutoskohdat. Tätä työtä varten on perustettu työryhmä, johon kuuluu järjestelmäosaajia sekä palkka- ja taloushallinnon asiantuntijoita. Työryhmä laatii ehdotuksen prosessien muuttamisesta ja uusista toimintatavoista.  Tämä ehdotus käydään asiakkaiden kanssa läpi vielä syksyn aikana, jotta myös asiakkaat pystyvät ottamaan omassa toiminnassaan huomioon mm. muuttuneen ilmoitusaikataulun.

Vuoden vaihteen jälkeen ilmoitus maksetusta palkasta, palkkiosta tai korvauksesta tulee tehdä 5 kalenteripäivän kuluessa maksamisesta. Tämä muutos vaikuttaa erityisesti normaalista palkan maksupäivästä poikkeavista maksuista, esimerkiksi maksumääräyksellä maksettavista palkoista. Muutoksia myös tietojen korjaamisen aikarajoihin ja myöhästymissanktioihin on tulossa. Ohjelmistovaikutuksista tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja
KuntaPro eTiski
etiski(@)kuntapro.fi
Puh. 03 621 3866