Uutiskirje 16.4.2014 – Seuturekryn sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelut kiinnostavat kuntia

Seuturekryn sijaisvälitys- ja rekrytointipalvelut kiinnostavat kuntia

KuntaPron tytäryhtiölle, Seuturekry Oy:lle vuosi 2013 merkitsi voimakasta kasvua. Voluumien nousun taustalla on ennen kaikkea uusien asiakkaiden tulo sijaisvälitys- ja rekrytointipalveluiden käyttäjäksi.
Välitettyjen sijaistyötuntien kokonaismäärä vuonna 2013 oli 342 000 tuntia, mikä merkitsee yli 20 % kasvua edellisvuoteen.  Voimakkaasta kasvusta huolimatta palveluiden laatu pysyi edelleen korkeana, kun   keskimääräinen  täyttöaste oli 92,6%!
Korkean täyttöasteen takaa osaltaan Seuturekryn systemaattinen uusien potentiaalisten sijaisten etsintä. Seuturekryssä haastatellaan  kuukausittain noin 150 uutta sijaista, joista suurin osa on hoito- ja hoiva-alan ammattilaisia ja alan opiskelijoita.
Onnistuneen sijaispalvelun edellytyksenä on hyvä asiakaspalvelu ja tiivis yhteistyö sijaisia tarvitsevien ja sijaistyöntekijöiden kanssa. Tuoreessa asiakastyytyväisyyskyselyssä molemmat ryhmät antoivat palvelustamme kouluarvosanaksi 8+.

Seuturekry helpottaa esimiesten työtä lomautustilanteissa

Lomautustilanteissa työn tarjoaminen lomautetuille on toteutettava dokumentoidusti ohjeiden ja sopimusten mukaan.
Seuturekryn palvelussa lomautusperiaatteet ja aikataulut sekä palveluprosessi kuvataan asiakkaan kanssa. Kun lomautustilanteessa on tarve rekrytoida, Seuturekry ottaa yhteyden lomautettuihin, raportoi kontaktit, tiedottaa tilanteesta esimiehiä ja ylläpitää työn tarjoamisesta riittävät tiedot. Näin varmistetaan prosessien oikeellisuus ja vähennetään lomautusten esimiehille aiheuttamaa lisätyötä.
Tutustu tarkemmin Seuturekryn palveluihin osoitteessa http://www.seuturekry.fi/portal/