Vuosi 2015: Murroksen läpi kohti uutta

 

D NIIN KUIN DIGITALISAATIO. Yhteen kirjaimeen ja sanaan kiteytyy paljon tämän hetken murroksesta, jonka keskellä elämme. Digitaalisuus on jo muuttanut käyttäytymistämme kuluttajina ja muutoksen merkkejä on vahvasti jo näkyvillä myös julkisen sektorin palveluissa.

Murroksen aika on suuri haaste ja samalla mahdollisuus myös KuntaProlle. Olemme perinteisesti keskittyneet tuottamaan hallinnon tukipalveluita, jotta asiakkaillamme olisi mm. mahdollisimman kustannustehokkaat ja laadukkaat talous- ja palkanlaskennan palvelut. Nämä hallinnon ohjauksen palvelut ovat tärkeitä toki jatkossakin, mutta talous- ja hr-asioita ei ole enää järkevää pitää omissa siiloissaan, vaan hallinnon tiedot pitää saada yhdistettyä toiminnan kanssa.

Vuoden 2015 aikana loimme vahvan perustan lähteä yhdessä asiakkaidemme kanssa digitalisoimaan palveluprosesseja. Meillä on nyt olemassa yksi pilviympäristö, jossa on KuntaPron kaikki asiakkaat ja yli 23 000 palveluidemme käyttäjää. Yksi ympäristö tuo jatkossa merkittävää kustannussäästöä ja parantaa palveluiden käytettävyyttä. Järjestelmien modernisointien myötä kaikilla asiakkaillamme on nyt käytössään vakioitu Microsoft Dynamics -toiminnanohjausratkaisumme Kuntax ERP, mikä mahdollistaa jatkossa palveluprosessien digitalisoinnin ja reaaliaikaisen toiminnan ja talouden seurannan. Mittavien ympäristö- ja järjestelmäuudistusten rinnalla yhtiö pystyi toteuttamaan suunnitelmaansa hallitusta kasvusta. Yhtiön liikevaihto oli 23,5 M€ ja kasvua 10,6 %. Konserninliikevaihto oli 43,1 M€ ja kasvua 18,3 %.

Digitalisaation luomista monista haasteista huolimatta KuntaPron tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Ainoa suuri epämääräisyyden pilvi, joka tällä hetkellä yhtiöllä on edessään, liittyy käynnissä olevaan maakunta- ja sote-uudistukseen. Pahimmillaan uudistus tarkoittaisi merkittävää volyymien siirtymistä yhtiöstä valtakunnalliselle monopoliyhtiölle ja parhaimmillaan suuria mahdollisuuksia KuntaPron ulkoistus- ja tietojärjestelmäpalveluille.

Vuosi 2015 oli merkittävä muutosten vuosi KuntaProssa. Digitalisaatio ja sote-uudistus pitävät osaltaan huolen siitä, että muutokset toimintaympäristössämme tulevat jatkumaan myös tulevina vuosina. Päivitetty ydinviestimme ”KuntaPro – Yhdessä paremmin” pelkistää onnistumisemme kaavan.

Haluan kiittää omistaja-asiakkaitamme erittäin rakentavasta yhteistyöstä, yhtiön hallitusta ja johtoryhmää vankkumattomasta tuesta ja henkilöstöämme erittäin suuresta sitoutuneisuudesta yhteisiin päämääriin. Tästä on hyvä jatkaa.