WPro-työturvallisuusasioiden seurantaan

WPro- työturvallisuusasioiden seurantaan

KuntaPron tuotevalikoima täydentyy kesällä uudella WPro- työturvallisuusjärjestelmällä, jonka avulla voidaan raportoida ja seurata ns. läheltä piti- tilanteita sähköisesti. Ilmoituksen tekeminen ja sen aiheuttamien toimenpiteiden seuranta, tilastointi ja raportointi siirtyvät työkalun myötä sähköiseen ympäristöön.

Järjestelmään kuuluu myös uudentyyppinen riskienarviointilomake, jonka avulla työpaikan vuotuiset riskiarvioinnit voidaan yhdistää työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin. Sähköisen riskienarviointilomakkeen kautta esimiehen on mahdollista päästä myös oman työyksikkönsä perustietoihin, sairaus- tapaturma- ja muihin oleellisiin tilastoihin, ennen riskiarvioinnin ja työpaikkaselvityksen tekemistä. Järjestelmä voidaan linkittää mm. Kuntari- raportointityökaluun.

Uusi järjestelmä tuo organisaatioille uudenlaisen ja modernin työkalun työturvallisuuden kehittämiseen. Sähköiset raportit ja analyysit antavat työsuojelulle tietoa organisaation kokonaiskuvasta ja ne helpottavat toteutettujen parannusten ja korjaustoimenpiteiden seurantaa.

Sovelluksen toimittaja on Awanic Oy, jolla on pitkä kokemus mm. potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien järjestelmien kehittämisessä sekä yksityisellä että julkishallinnollisella puolella. Tulevaisuudessa järjestelmään on mahdollista liittää myös mm. vakuutusyhtiöille lähetettävien työtapaturmailmoitusten tekeminen ja muita työsuojeluun liittyviä raportteja.