WProlla työturvallisuutta parantamaan

KuntaPron WPro-työturvallisuusjärjestelmän avulla voidaan raportoida ja seurata työntekijöiden ns. läheltä piti -tilanteita sähköisesti. Ilmoituksen tekeminen ja sen aiheuttamien toimenpiteiden seuranta, tilastointi ja raportointi siirtyvät työkalun myötä sähköiseen ympäristöön.

Järjestelmään kuuluu uudentyyppinen riskienarviointilomake, jonka avulla työpaikan vuotuiset riskiarvioinnit voidaan yhdistää työterveyshuollon tekemiin työpaikkaselvityksiin. Sähköisen riskienarviointilomakkeen kautta esimiehen on mahdollista päästä myös oman työyksikkönsä perustietoihin, sairaus- ja tapaturmatilastoihin sekä muihin oleellisiin tietoihin, ennen riskiarvioinnin ja työpaikkaselvityksen tekemistä.

Järjestelmä tuo organisaatioille uudenlaisen ja modernin työkalun työturvallisuuden kehittämiseen. Sähköiset raportit ja analyysit antavat työsuojelulle tietoa organisaation kokonaiskuvasta. Samalla ne helpottavat toteutettujen parannusten ja korjaustoimenpiteiden seurantaa.

Järjestelmään liitetään myös mm. vakuutusyhtiöille lähetettävien työtapaturmailmoitusten tekeminen ja muita työsuojeluun liittyviä raportteja.

Järjestelmän käyttöönotto on helppoa, koska erillisiä asennuksia asiakkaan ympäristöön ei tarvita. Tarvitaan vain tarpeelliset tiedonsiirrot käytössä olevista järjestelmistä. Valmis järjestelmä on käytettävissä selaimen kautta. Järjestelmä voidaan linkittää KuntaPron Kuntari -johdon raportointityökaluun.

Wpro soveltuu myös potilasturvallisuussuunnitelman laatimisen ja toimeenpanon seurantaan.

Sovelluksen toimittaja on Awanic Oy, jolla on pitkä kokemus mm. potilas- ja työturvallisuuteen liittyvien järjestelmien kehittämisessä sekä yksityisellä että julkishallinnollisella puolella.