Blogissa Matti Aho: 160 päivää

160 päivää

Ai mihin? Kuulostaako GDPR tutulta? Lyhenteitähän maailmaan mahtuu, mutta termin ”EU:n yleinen tietosuoja-asetus” (General Data Protection Regulation) pitäisi kuulostaa tutulta, se nimittäin koskettaa meitä kaikkia ja sen siirtymäaika päättyy 25.5.2018, jonka jälkeen se on osa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tietosuoja-asetus koskee henkilötietojen käsittelyä EU:n (tarkemmin EU+ETA) alueella ja EU-kansalaisille tarjottavissa palveluissa. Se yhtenäistää lainsäädäntöä EU-alueella täydentäen ja osittain korvaten paikallista lainsäädäntöä, mm. Suomessa henkilötietolaki kumotaan. Sen tavoitteena on turvata eräs yksilöiden perusoikeuksista, oikeus yksityisyydensuojaan. Yksilötasolla se siis mahdollistaa sen, että me kaikki voimme tehdä verkko-ostoksia, käyttää sosiaalista mediaa, asioida sähköisissä palveluissa ja muutenkin hyödyntää digitaalisia palveluja säilyttäen silti oikeuden yksityisyyteemme ja luottamuksen henkilötietojemme asianmukaiseen käsittelyyn.

LUE KOKO BLOGI