Hankintayksikön yhteystiedot 1.3.2013 alkaen

Hankintajohtajana jatkaa Markku Syvänen, joka vastaa jatkossakin hankinta- ja logistiikkapalvelujen kokonaisuudesta. Markku tulee lisäksi vastaamaan KuntaPron sisäisistä hallintopalveluista.

Hankinta- ja kilpailutuspalveluissa Aapo Korte siirtyy hankintapäälliköksi 1.3. alkaen, eli hän toimii hankinta- ja kilpailutuspalvelujen tiimin esimiehenä. Aapo tulee jatkossakin olemaan ensisijainen yhteyshenkilö kilpailutuspalveluihin (konsultointi asiakkaiden omissa hankinta- ja sopimusprosesseissa) liittyen. Kilpailutuspalvelujen toisena yhteyshenkilönä on edelleen Johanna Tuomola. Yhteishankintapalveluissa (tavara- ja palveluhankinnat, jotka KuntaPro kilpailuttaa asiakkaidensa puolesta ja joiden sopimuksia KuntaPro hallinnoi ja seuraa) tuoteryhmäkohtaisissa vastuuhenkilöissä ei tapahdu tässä vaiheessa muutoksia. Yhteyshenkilöinä jatkavat Johannan lisäksi Tiina Brusin-Liittola, Tero Niemistö ja Sikke Ruohosalo.

Hankinta- ja kilpailutuspalveluissa otetaan 1.3. alkaen käyttöön sähköinen kilpailutusjärjestelmä, joka toimii hyvänä apuvälineenä (ei salli tarjouksen jättämistä myöhässä, ei salli tyhjien hintakohtien jättämistä tarjoukseen, jne.) tarjouskilpailujen järjestämisessä, mutta joka ei korvaa tarvetta hankinta- ja sopimusprosessit osaaville henkilöille. Toimittajia tullaan tarvittaessa kouluttamaan kilpailutusjärjestelmän käyttämisessä.

Logistiikkapalveluissa logistiikkapäällikkönä jatkaa Matti Lepistö, eli hän toimii logistiikkapalvelujen tiimin esimiehenä. Logistiikkapalvelujen kehityspäällikkönä toimii jatkossakin Jukka Rantanen. Logistiikkapalvelut koostuvat keskusvarastopalveluista, kuljetus- ja lähettipalveluista sekä ajoneuvohallintapalveluista.