Hankintapäällikkö Aapo Korte tuomariston sihteerinä Engelinrannan suunnittelukilpailussa

KuntaPron hankintapäällikkö Aapo Korte toimii tuomariston sihteerinä Engelinrannan suunnittelukilpailussa (Engelinrannan eteläosan kehittäminen – Ideakilpailun kautta kumppanuuskaavoitukseen). Kilpailun tuomaristoon kuuluvat apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo (Hämeenlinnan kaupunki), tilaajapäällikkö Leena Roppola (Hämeenlinnan kaupunki), toimitusjohtaja Jorma Hassinen (Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy), toimitusjohtaja Leena Kähkönen (Hämeenlinnan Eteläranta Oy) ja arkkitehti SAFA Santtu Rothsten (Inter-Arch Architecture Oy). Lisäksi Hämeenlinnan kaupunginhallituksella on mahdollisuus nimetä tuomaristoon kolme lisäjäsentä elokuun 2013 aikana.

Suunnittelukilpailua koskeva hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa 2.7.2013.