Suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja -instrumenttien sekä oikomishoitoinstrumenttien sopimustoimittajat valittu

Suun terveydenhuollon pienlaitteiden ja instrumenttien sopimustoimittajiksi on valittu pienlaitteiden ja instrumenttien osalta Hammasväline Oy ja Plandent Oy ja oikomishoitoinstrumenttien osalta Ortomat Herpola Oy, Plandent Oy sekä Hammasväline Oy (toimittajat ilmoitettu toimittajajärjestyksessä). Sopimuskausi on 1.12.2015 alkaen 2 vuotta + 2 vuotta optio.

Pienlaite -sopimuksella sopimuksessa mukana olevat KuntaPro Oy:n asiakkaat voivat hankkia mm. kulma- ja käsikappaleita ja muita pienlaitteita. Pieninstrumenttein sopimuksessa ovat mukana mm. atulat, juurenhoitoinstrumentit, hammaskivi-, preparointi- ja paikkausinstrumentit ja kirurgiset instrumentit. Kaikki sopimustoimittajien tarjoamat tuotteet täyttävät lain terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista edellyttämät vaatimukset (629/2010) ja niiden takuu on vähintään 12 kuukautta. Tuotteet noudattavat materiaaleiltaan, turvallisuudeltaan ja kaikilta muilta osin voimassa olevia lakeja, määräyksiä ja säädöksiä. Tuotteet eivät sisällä myrkyllisiksi luokiteltuja aineita/materiaaleja. Tuotteista/tuotteiden pakkauksista tulee löytyä CE-merkinnät.

Kaikilla tuotteilla on suomen- tai englanninkieliset käyttöohjeet ja asiakkaille järjestetään tarvittaessa suomenkielinen käyttökoulutus tuotteisiin liittyen. Koulutus sisältyy tuotteiden hintoihin. Suun terveydenhuollon pienlaitteissa kaikilla tuotteilla on lisäksi suomen- tai englanninkieliset huolto-ohjeet. Käyttöturvatiedotteet ovat suomenkieliset.

 

Sopimustoimittajilla on virka-aikaan (maanantai-perjantai, klo 8.00-16.00 Suomen aikaa, lukuun ottamatta arkipyhiä) tavoitettavissa oleva suomenkielinen asiakaspalvelu.

 

Lisätietoa sopimuksesta: hankinta@kuntapro.fi.