Tablettien pedagogisella tuella sopimustoimittajaksi Ilona IT Oy

Tablettien, mobiililuokan ratkaisujen ja pedagogisten palvelujen sopimustoimittajaksi on valittu Ilona IT Oy. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Ilona IT Oy on toteuttanut useiden vuosien ajan pedagogisia koulutuksia mm. oppilaitosten alati muuttuviin IT-ympäristöihin. KuntaPron tarjouskilpailu oli ensimmäinen kotimainen kilpailutus, jonka tarkoituksena oli huomioida hankittavien laitteiden lisäksi myös laitteisiin liittyvät tuki- ja koulutuspalvelut pedagoginen lähtökohta etusijalla. Tällaista toteutusta ei ole Suomessa aikaisemmin julkisten hankintojen osalta tehty, joten sopimus ja palvelukokonaisuus ovat vertaistaan vailla.

Hankinnalla haluttiin ratkaista asiakkaiden ongelma laitteiden hankinnan ja ylläpidon, mutta myös opastuksen ja käyttökoulutuksen osalta. Esimerkiksi opettaja saa aitoa pedagogista koulutusta ja apua tablettilaitteiden hyödyntämisessä opetuksessaan. Opettajia ja oppilaita ei jätetä pelkkien laitteiden kanssa yksin, oman onnensa nojaan. Samoin oppilaitosten tietoteknistä tukea tarjoavat tahot on huomioitu teknisen koulutuksen osalta. Nyt asiakas saa kaiken tabletteihin ja koululuokan mobiiliympäristöön liittyvän tavaran ja palvelun yhden luukun periaatteella.

Oppilaitosten lisäksi myös oppilaiden vanhemmat (tukea ja opastusta oppilaiden vanhemmille tablettien käytöstä) ja kirjastot (esimerkiksi innovatiivisia ratkaisuja kirjastoille tablettien käyttöön) kuin myös muut julkishallinnon yksiköt on huomioitu hankinnassa. Tabletit pedagogisella tuella on nykypäivän ja tulevaisuuden laadukas kokonaisuus, johon KuntaPron omistajat voivat liittyä halutessaan mukaan.

Lisätiedot ko. sopimuksesta: hankinta(at)kuntapro.fi