Tarjouspyyntö jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelystä, kuivattu raakaliete (HS-Vesi)

Tarjouspyyntö jätevedenpuhdistamoiden lietteenkäsittelystä (kuivattu raakaliete) on julkaistu. Hankintayksikkönä on HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy). Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät seuraavasta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kuntapro.