Digi räjäyttää siilot pois

Digitaalisuus on tämän päivän dogmi, hypeäkin, mikä on läsnä kaikkialla. Digitaalisuus mahdollistaa niin kokonaan uudet liiketoiminnallisuudet, paremman asiakaskokemuksen, palveluprosessien tehostumisen kuin myös kustannustehokkuuden.
Työroolini kautta näen digitaalisaatiossa kuntasektorilla erityisesti mahdollisuuden luoda sujuvampia ja laadukkaampia palveluprosesseja niin sisäisten kuin kuntalaisillekin tarjottavien palveluiden osalta. Lisäksi digitalisaatio tuo läpinäkyyvyyttä palveluiden ja prosessien kustannuksiin.

Kaiken perustana ja pohjana on digitaalisuuden mahdollisuus purkaa olemassa olevia organisaatioiden sisäisiä siiloja, jotka hidastavat tai jopa estävät tiedon kulkua ja sen saatavuutta sekä prosessien sujuvuutta. Digitaalisuus luo läpinäkyvyyttä sinne missä ennen oli irrallisia rekistereinä toimivina tietojärjestelmiä ja mahdollisuuden johtaa arkisia palveluprosesseja ajantasaisen tiedon avulla.Uusi aikakausi näkyy myös Kuntapron toiminnassa. Aiemmin keskiössä oli yhtiössä vain ja ainostaan hallinnon ohjaus. Mitenkään väheksymättä vaikkapa kirjanpidon tai palkanlaskennan sujuvuutta ja kustannustehokkuutta todelliset kehitysloikat on otettavissa kuntasektorin palveluprosessien digitalisoimisen myötä. Viiden prosentin säästö hallinnosta tai tuotannosta tuo viivan alle aikalailla erimäärän euroja.

Käytännössä siis meidän pitää saada kuntasektorilla talous ja toiminta samaan tietojärjestelmäkokonaisuuteen, siis yhteiseen palveluiden toiminnanohjauksen ratkaisuun, missä ratkaisut ovat vakioituja ja käyttöön otettavissa helposti pilviympäristöstä. KuntaProssa on tämä peruskivi saatu paikoilleen: kaikki asiakkaamme ovat nyt yhdessä pilviympäristössä ja kaikilla on käytössä Microsoft Dynamics –pohjainen ratkaisu, siilojen purkaminen onkin jo yhteistyössä asiakkaidemme kanssa käynistynyt.

Digitaalisuuden mahdollisuudet siilojen purkamiseen ovat kiistattomia ja hyötypotentiaalit ovat suuret. Jonkinlaisella ihmetyksellä olenkin tästä syystä seurannut käynnissä olevaa iha- ja sote-uudistuksen valmistelua, missä näyttää vahvasti siltä, että talous- ja palkkahallinnon palveluita, siis sitä hallinnon ohjausta, halutaan keskittää yhteen valtakunnalliseen hallinnon ohjauksen siiloon.

Tässä ja nyt ei pitäisi luottaaa tuttuihin ja turvalliseen menneen maailman ratkaisuihin, vaan uskaltaa tehdä kokonaisvaltaisia prosessien ohjausta ja kustannusseuraantaa tukevia ratkaisuja. Antaa digille mahdollisuus tuhota vanhaa ja luoda uutta!

 

Mika Kantola
Toimitusjohtaja
KuntaPro Oy