Jokaisen päätöksen tulee perustua (jatkossa) tietoon

 

Olemme käännöspisteessä. Johtaako tiedolla vaiko eikö? Historiassa teknologia on tasaisin väliajoin mahdollistanut uusia merkittäviä keinoja raportoinnin ja tiedolla johtamisen saralla. Näitä ovat olleet mm. raporttien uudet julkaisualustat, uudet visualisoinnit tai datan tehokkaampi käsittely ja tietovarastointi. Nyt teknologia on saavuttanut sen pisteen, että valtavasta datamassasta (ns. big datasta) pystytään pureksimaan ja nostamaan esille päätöksentekijöille tarvittava tieto optimoitujen päätösten tekemiseksi. Tämä toimintamallin ja samalla johtamismallin muutos vaatii sekä organisaatioilta että järjestelmätoimittajalta sitoutumista, vaivannäköä ja muutosmyönteisyyttä.

 

Kuntari – KuntaPron tiedolla johtamisen ratkaisu

KuntaPro aloitti Kuntarin, KuntaPron tiedolla johtamisen ratkaisun kehittämisen, vuonna 2013. Tavoitteena oli tarjota kuntasektorin organisaatioille keskitetty tiedolla johtamisen ratkaisu, josta löytyisi kaikki tarvittava tieto päätöksenteon tueksi. Nykyisellään Kuntarilla on noin 30 asiakasorganisaatiota, tuhansia käyttäjiä ja järjestelmään on tuotu dataa yli 100 erilaisesta lähdeaineistosta. Kuntarin avulla asiakasorganisaatioille on pyritty tarjoamaan tilannekuva heidän organisaatioidensa ajankohtaisesta tilanteesta sekä vähentää asiakasorganisaatioiden manuaalista työtä. Keskeistä on ollut myös se, että järjestelmää on kehitetty ketterästi ja joustavasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

 

Päätösten, eurojen ja laadun optimointia kuntasektorilla

Jokainen ymmärtää, että faktoihin perustuvat päätökset ovat luultavasti oikeita. Toki maailma on usein mustavalkoisen sijaan harmaa ja ”faktat”, jotka ovat syntyneet erilaisista datamassoista, saattavat olla virheellisiä tai puutteellisia lukemattomista syistä. Mutta lähtökohtaisesti parasta mahdollista saatavilla olevaa tietoa hyödyntämällä ei voi mennä metsään. Lisäksi kun huomioimme myös pehmeät arvot päätöksenteossa, niin tällöin syntyy optimoituja päätöksiä.

Kuntarin osalta ajankohtainen pyrkimys aitoon tietojohtamiseen ja päätösten optimointiin on muutaman Kuntarin asiakasorganisaation kanssa edistetty tuotteistusraportointi. Projekteissa on kyse kokonaisvaltaisesta johtamisjärjestelmän muutoksesta, jossa organisaatioiden kaikista merkittävistä palveluista tehdään tuoterekisteri. Näiden tuotteiden yksikkökustannuksia ja tuottavuutta tarkastelemalla ja vertailemalla nähdään, kuinka tehokkaasti organisaatio pystyy palveluita tuottamaan tai tarjoamaan. Tavoitteina on kuntaorganisaatioiden tapauksessa mm. optimoida veroeurojen käyttö, asiakastarpeiden ja palvelujärjestelmän yhteensovittaminen sekä palvelutarjonnan optimointi. Tästä yksi esimerkki on päätös siitä, että tuotetaanko palvelu itse vai hankitaanko se ostopalveluna.

 

Nykyisyys (ja tulevaisuus)                                               

Jokaisen päätöksen tulee perustua (jatkossa) tietoon. Erilaiset teknologiat, kuten kehittynyt analytiikka, koneoppiminen, tekoäly, robotiikka, automaatio, jne. mahdollistavat tämän. KuntaPro Oy (1.5.2019 alkaen Sarastia Oy) haluaa olla auttamassa kuntaorganisaatioita tämän tavoitteen saavuttamisessa. Keskeistä tässä on huomioida se, että tiedolla johtaminen on kaikkea muuta kuin vain tekninen ratkaisu. Tiedolla johtaminen vaatii yhteistyötä ja sitoutumista sekä asiakasorganisaatiolta että KuntaProlta. Me haluammekin yhdessä asiakkaiden kanssa määritellä parhaita johtamiskäytäntöjä, toimintamalleja ja mittareita, jotka mahdollistavat aidon tiedolla johtamisen. Kuka on mukana?