Kello käy…

 

Olen aina ollut perusoptimisti ja muutokset näen enemmän mahdollisuuksina kuin uhkina. Näin myös soteuudistuksen osalta, vaikka isoon uudistukseen sisältyy aina myös vähemmän miellyttäviä piirteitä. Mutta, mutta… optimistillakin on vuorokaudessa vain 24 tuntia ja vuodessa  365 päivää. Aika on käymässä pelottavan vähiin.

Työni puolesta murheenani ei ole onneksi koko soteuudistus, vaan vain pienen pieni siivu kokonaisuudesta – maakunnan tarvitsemat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut. Puhutaan siis tukipalveluista, jotka eivät ole  keskiössä mutta joista syystäkin tulee isoja otsikoita, jos laskuja ei saada lähetettyä asiakkaille tai palkkoja maksettua henkilöstölle. Tukipalveluiden osalta aikataulukriittisimpiä ovat talous- ja henkilöstöpalveluiden ohella ict-infran palvelut

Olemme itse arvioineet, että syyskuun loppuun mennessä pitää kussakin maakunnassa olla päätettynä mm. se, millä järjestelmillä talous- ja henkilöstöpalvelut maakunnalle tuotetaan ja kenen toimesta. Näin jää riittävästi aikaa asiantuntijaresurssien varaamiseen ja tarvittavien käyttöönottoprojektien toteuttamiseen. Yksittäisen maakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden käyttöönotto tulee olemaan noin 1500 henkilötyöpäivää keskimäärin. (Uusimaa on sitten tietysti aivan oma lukunsa)

Työmäärät ovat tällä tasolla siinäkin tapauksessa, että maakunnassa päätettäisiin jatkaa esimerkiksi nykyisen sairaanhoitopiirin tietojärjestelmillä. Samaan aikaan kun ei voi tehdä yhdellä järjestelmällä kahta asiaa: laskea palkkoja sairaanhoitopiirin väelle ja rakentaa tulevan maakunnan tarpeisiin soveltuvaa ratkaisua.

Ja kello käy – koko ajan. Tiedossa on, että maakunta- ja soteuudistuksesta päättäminen eduskunnassa siirtyy syksyyn. Tämä tarkoittaa käytännössä, että maakuntien epävirallisten valmisteluelinten pitää varautua tekemään päätöksiä ennen kuin eduskunta on sotelait ennättänyt käsitellä. Näin etupainotteinen päätöksenteko ei välttämättä ole kaikkialla mahdollista. Siinä tapauksessa on helpointa irrottaa talous- ja palkkahallinnon tukipalvelut kokonaan soteuudistuksesta. Keskittäminen kun kannattaa maakunnissa ilman soteuudistustakin.

 

Mika Kantola
Toimitusjohtaja
KuntaPro Oy