Kilpailu pitää myös inhouse-yhtiön notkeana

Keskustelu kuntien hankinnoista ja palveluyhtiöistä käy aika ajoin ärhäkkänä – Ylen uutisessa (5.1.2017) julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen kritisoi kilpailutuksen välttelyä kunnissa. Koska aiheena ovat kuntayhtiöt, sellaisen toimitusjohtajana minulla on suuri houkutus  kommentoida uutisen väitteitä.

Uutisessa kerrotaan, että kunnat ostavat tukipalveluita omistamiltaan osakeyhtiöiltä (inhouse). Sen sijaan, että kunta tuottaisi palvelut itse, se ulkoistaa palvelut säästöjen ja päätöksenteon helpottamisen takia. Näinhän se toimii. Pulmallisena Voutilainen näkee sen, että kunnat voivat välttää julkisen kilpailutuksen ja ostaa omistamaltaan yhtiöltä, vaikka omistusosuus olisi kuinka pieni.

 

Omistajuus velvoittaa valvomaan palvelua

Itse en näe omistuksen määrää kovinkaan relevanttina asiana. Toki hankintalain reunaehdot tulee huomioida. Olennaista on, pystyykö kuntayhtiö tuottamaan palvelut riittävän kilpailukykyiseen hintaan ja moitteettomalla laatutasolla. Tilaajalla – ja tässä tapauksessa siis omistajalla – on täysi intressi ja velvollisuus valvoa, että kustannustehokkuus saavutetaan ja palvelu on laadukasta. Omistusosuudesta riippumatta.

On myös esitetty esimerkiksi EK:n suunnalta, että tällaiset yhtiöt ovat verovarojen tuhlausta. Näin saattaa ollakin, mikäli omistaja on laiska vaatimaan ja yhtiö on laiska kehittämään toimintaansa kilpailun puuttuessa. Olen itse varma, että jos palvelut on selkeästi hinnoiteltu ja tuotteistettu, sekä tilaaja että tuottaja vertailevat kustannustasoa ja palvelun sisältöä kilpailijoihin nähden, niin säästöt toteutuvat.

Kuntayhtiöiden tavoitteena ei ole tuottaa suurta voittoa, vaan turvata palveluiden kehittäminen kannattavalla toiminnalla ja samanaikaisesti taata kilpailukykyiset hinnat asiakkaille. Se tarkoittaa suomeksi tulosvastuuta – hinnat pidetään omistajille kohtuullisina, ja katteella investoidaan ja koulutetaan henkilöstöä.

 

Kunnan tukitoiminnot ovat palveluyhtiön ydinliiketoimintaa

Tilaajan omistamat palveluyhtiöt eivät ole kuntakentän kuriositeetti vaan hyväksi havaittu toimintamalli myös yksityisellä sektorilla. Esimerkiksi teollisuuden kunnossapitoa hoitaa useita emoyhtiöistään erillisiksi toimijoiksi yhtiöitettyjä kunnossapitoyrityksiä. Erillisinä yhtiöinä ne voivat kehittää osaamistaan tehokkaammin kuin ison konsernin ”aladivisioonan sivuosastona”. Monet näistä yrityksistä ovat itse asiassa alojensa uudistajia.

Terve kilpailu mahdollistaa sen, että kilpailukyky säilyy julkishallinnon tukipalveluiden hinnassa ja laadussa. Sote-uudistuksen osana ollaan nyt valmistelemassa mallia, jossa tukipalvelut keskitetään valtakunnallisiin palvelukeskuksiin ja kilpailu poistetaan. Mitä keinoja omistajalla on silloin varmistaa palveluiden asianmukainen hinta- ja laatutaso? Mikä motivaatio palveluntuottajalla on tuotteistaa palveluistaan helposti hyödynnettäviä ja selkeitä?

Vastaan oman kokemukseni perusteella: kilpailu ja tulosvastuu on ainoa tapa pitää jatkuvaa parantamista yllä. Kuntaomisteisten ja tulevaisuuden maakuntien omistamien yhtiöiden omistaja-asiakkaille tämän pitää näkyä palveluiden alentuvina yksikköhintoina ja parempana laatuna ja asiakaskokemuksena. Joka ikinen vuosi.

 

Mika Kantola
Toimitusjohtaja
KuntaPro Oy