Rohkea ei jää viimeiseksi

 

Useat kunnat ja kaupungit tarpovat tällä hetkellä sankan sote-sumun keskellä. Kunnat eivät ole yksin, vaan samassa tilanteessa reittiä etsii joukko muitakin kuntia. Kaiken keskellä pitäisi tehdä isoja ratkaisuja muun muassa siitä, miten henkilöstönhallinnon asiat hoidetaan tulevaisuudessa. Toisilla kunnilla reitti on tämän osalta hieman selvempi, sillä ne ovat jo tehneet päätöksiä ja toimia tukipalveluiden tuottamisesta tulevaisuudessa.

Me KuntaProssa pyrimme auttamaan kuntia sumun keskellä, ja olemmekin päässeet usein vastaamaan kysymykseen ”Mitä meidän kannattaisi nyt tehdä?”. Sote tulee vaikuttamaan suuresti kunnan henkilöstömäärään, kun joka kolmas työntekijä on lähdössä maakunnan palvelukseen. Mikäli navigointi sumun keskellä tuntuu hankalalta, kannattaa kaveriksi valita luotettava yhteistyökumppani, jonka kanssa matkaa voi taivaltaa. Tämän hetken tiedon mukaan nykyiset palvelukeskukset saavat tuottaa myös tulevaisuudessa tukipalveluita kunnille sekä sote-alueille. Palvelukeskuksia voisi pitää karikot estävänä turvallisena majakkana sumun keskellä.

Palvelukeskukset tarjoavat nykyisin monenlaisia palveluita, joita hyödyntämällä voi saada paremman kuvan nykytilasta ja vaihtoehdoista tulevaisuuden varalta. Palvelukeskuksien tarjontaan kuuluu esimerkiksi muutosjohtamisen, prosessiselvityksen ja järjestelmäyhteistyön kaltaisia palveluita, jotka on suunniteltu tukemaan kunnan tai kaupungin omaa toimintaa. Ulkoistus ei siis olekaan enää se ainoa vaihtoehto, kuten aikaisemmin on ehkä totuttu ajattelemaan.

Itse tehtynä tukipalveluiden skaalaaminen muutoksen jälkeen voi olla kuitenkin varsin haastavaa. Ulkoistaessaan palvelunsa, kunta saa käyttöönsä tehokkaan kokonaisratkaisun, joka skaalautuu tarpeen mukaisesti, kun väki vähenee. Epävarmoina aikoina henkilöstön ulkoistaminen saattaa olla työntekijälle varmempi ratkaisu kuin epätietoinen odottelu kunnan palveluksessa. Vaikka ulkoistaminen herättää usein negatiivisia mielleyhtymiä, on meillä KuntaProssa useita rohkaisevia kokemuksia siitä, että nekin ihmiset, jotka ovat vastustaneet ulkoistamista, ovat tätä nykyä erittäin tyytyväisiä kuntaprolaisia. Jokaisen kunnan kannattaakin pohtia omaa tarvettaan ja tehdä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin, oman kunnan parhaaksi.

Muutos voi olla pelottavaa ja sen pelottavuutta lisää entisestään sote-sumun kaltainen epävarmuus.  Energian käyttäminen pelkäämiseen on tavallaan täysin turhaa, sillä muutoksesta selviää parhaiten rohkeasti sen kohtaamalla ja tekemällä oman kunnan tai kaupungin kannalta parhaat ratkaisut. Odottelu ja paikalle jääminen ei ole vaihtoehto, sillä se siirtää vääjäämätöntä muutosta ja aiheuttaa pahimmillaan myöhästymisen, joka vaikeuttaa tilannetta entisestään.

Tilanteessa selviävät parhaiten ne kunnat, jotka kohtaavat haasteet rohkeasti ja tekevät ratkaisunsa ensimmäisenä. He saavat käyttöönsä parhaat järjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut ja varmistavat omalle kunnalle turvallisen tulevaisuuden. Kun sumu viimein hälvenee ja reitti selkenee jokaiselle, voittajia ovat ne, jotka ovat toimineet oman kunnan parhaaksi.

 

Henna Hanka
Tuotepäällikkö (Kuntax Henkilöstö)
KuntaPro Oy