Toteutuu tai ei, eteenpäin olisi mentävä

 

Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti vaikeaa. Meneillään olevassa digitalisaation murroksessa tulevan arvoituksellisuus korostuu entisestään. Hämärästä tulevaisuuskuvasta seuraa helposti odottelu ja toive tarkemmasta ja varmemmasta tilannekuvasta ennen päätöksentekoa.

Odotteluun tuo oman erityispiirteensä maakunta- ja soteuudistuksen toteutumiseen liittyvä epäselvyys ja epävarmuus. Maakuntien suunnitteluryhmissä, kunnissa ja kuntayhtymissä viritettiin koneistot ensin vuoden 2019 ”makustarttiin”, sitten vuodelle 2020 ja nyt viimeisimmän aikataulun mukaan ennakoidaan, että suuri liikkeellelähtö olisi vuonna 2021.

Moni uudistus on jäänyt kunnissa ja muissa organisaatioissa odottamaan soten jälkeistä aikaa. Moni investointi ja hankinta on jäänyt odotellessa tekemättä. Ja odottelu siis jatkuu näillä näkymin vuoteen 2021, jos uusimpiin aikatauluihin on uskominen.

Maailma ympärillä kuitenkin muuttuu hurjaa vauhtia. Digitalisaation aiheuttama suuri murros on käynnissä, ja julkisellakin sektorilla pitäisi nyt päästä jo digiloikkimaan. Kyse ei ole niinkään yksittäisten vanhentuneiden tietojärjestelmien vaihtamisesta uusiin. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten ja milloin lähdetään nykyisiä toimintamalleja ja prosesseja törmäyttämään digitalisaation luomien mahdollisuuksien kanssa.

Kyse on siis muutosprosesseista. Tarkkaa ja yksityiskohtaista strategiaa ei tarvita. Keskeistä on prosessi, jolla arvioidaan tehtyjä ratkaisuja ja päätöksiä säännöllisesti.

Sanoista tekoihin vie aina oman aikansa, ja aikaa kuluu helposti yhden vaalikauden verran ennen kuin teot saavat oikeasti aikaan muutoksia. Rohkeat ja pelkäämättömät kokeilut ovat kenties paras tapa totuttaa organisaatiota ja henkilöstöä muutoksiin, jotka vievät kohti uudenlaisia toimintamalleja.

Maakunta- ja soteuudistus tulee varmasti jossakin muodossa 2020-luvulla, mutta paikallaan muutoksia ei kannata odotella.

Mitkä ovat sinun organisaatiosi seuraavat askeleet?