Edustamamme henkilöstöhallinnon ohjelmistot

  • Eazybreak: työsuhde-etujen hallinnointi- ja maksamispalvelu
  • KuntaPro HRM: palkanlaskenta- ja HR-järjestelmä
  • Kuntax Henkilöstö: palkanlaskenta- ja HR-järjestelmä työ- ja virkasuhteiden elinkaaren hallintaan sekä palkanlaskentaan
  • M2: sähköinen matka- ja kululaskujen käsittely-ohjelmisto
  • Matkojen hallinta (eOffice): Basware InvoiceReady (eOffice) on matkalaskujen, matkasuunnitelmien, sopimusten ja hankintojen ohjelmisto
  • Populus HRM: henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka kattaa tiedonkeruun, palkkahallinnon, matkalaskujen hallinnan, HR-järjestelmän, rekrytoinnin ja sähköiset lomakkeet
  • Personec F ja ESS: henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä, joka kattaa tiedonkeruun, palkkahallinnon, HR-järjestelmän, ja sähköiset lomakkeet
  • Titania: työvuorojen suunnittelu- ja seurantaratkaisu. Laskee työaikakorvauksia, lisä- ja ylitöitä siirrettäväksi palkkajärjestelmiin
  • WFM Numeron: Työajanhallintajärjestelmä, joka sisältää toiminnot työvuorosuunnittelusta ja työajanseurannasta palkkatulkintoihin, osaamisenhallintaan ja päivittäiseen töiden järjestelyyn
  • WPro: Työturvallisuusjärjestelmän avulla voidaan ilmoittaa, käsitellä ja tilastoida työturvallisuustapahtumia sekä kartoittaa työyhteisön hyvinvointia

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tero Karinti
asiakkuusjohtaja
040 931 1550
tero.karinti@kuntapro.fi