FAQ

Mitä hankintaan sitoutuminen tarkoittaa?

Hankintasopimukseen sitoutuminen tarkoittaa kilpailutusvelvoitteen täyttämistä hankinnan kohteen osalta. Sitouduttuaan asiakasyhteisö saa ostaa sopimuksenalaiset tuotteet ja palvelut nimetyltä toimittajalta/palveluntuottajalta ilman erillistä kilpailuttamista.

 

Kuka voi hyödyntää KuntaPron yhteishankintasopimuksia?

Yhteishankintayksikön palveluita voivat hyödyntää KuntaPron suorat osakkeenomistajat ja välilliset omistajat. Välillisellä omistuksella tarkoitetaan sitä, että asiakas on KuntaPron omistajan omistaja (esim. sairaanhoitopiiri omistaa KuntaProta -> asiakas omistaa osan sairaanhoitopiiristä) tai omistajan omistama (esimerkiksi KuntaPron kunta-asiakkaan omistama konserniyhtiö).

 

Pitääkö eri yhteishankintoihin sitoutua erikseen?

Kyllä. Yhdellä sitoutumislomakkeella sitoudutaan yhteen kilpailutettavaan hankintasopimukseen. Optioasiakkaaksi voi ilmoittautua useampaan kilpailutukseen samalla kertaa.

 

Voiko sopimuksiin liittymisestä päättää vasta sitten, kun sopimus on kilpailutettu ja sopimustoimittaja on selvillä?

Asiakasyhteisön täytyy jollakin tasolla osoittaa kiinnostuksensa hankintaan jo kilpailutusvaiheessa. Mikäli asiakasyhteisöä ei ole mainittu kilpailutusdokumenteissa joko optioasiakkaana tai sitoutuneena tahona, ei kyseinen asiakas voi liittyä sopimukseen kesken sopimuskauden.

 

Mistä näen tarkemmat tiedot KuntaPron kilpailuttamista sopimuksista?

Sopimusten kuvaukset löytyvät asiakkaidemme extranetistä. Sitoutuneet asiakkaat näkevät omien sopimustensa yksityiskohdat. Muille asiakkaille näkyvät kaikkien kilpailutusten toteutustavat ja pääpiirteet.

 

Voiko sitoutunut asiakas ostaa hankinnan kohteena olevia palveluja ja tuotteita myös muualta kuin sopimukseen nimetyltä sopimustoimittajalta?

Hankintateknisesti sopimuksen sitovuus on sovittavissa sopimusosapuolten välillä. Joissakin sopimuksissa on määritelty, että pieniä määriä hankinnan kohteen mukaisista tuotteista tai palveluista voidaan ostaa ohi hankintasopimuksen. Tällainen määritys ei kuitenkaan anna tilaavalle yksikölle suorahankintaoikeutta, eikä KuntaPro pääsääntöisesti jätä yhteishankintasopimuksiaan avoimiksi ohiostoille. Siten KuntaPron hankintasopimuksiin sisältyy lähtökohtaisesti myös sopimusvastuu.

 

Jos kunta sitoutuu yhteishankintaan voivatko/joutuvatko myös sen omistamat yhtiöt käyttämään samaa sopimusta?

Ei suoraan. Sitoutuminen kohdistuu y-tunnukseen, jolloin eri y-tunnuksella toimivat konserniyhtiöt sitoutuvat hankintasopimuksiin erikseen. Kuitenkin KuntaPron kunta-asiakkaiden omistamat yhtiöt, jotka ovat sidosyksikköasemassa omistamaansa kuntaan, täyttävät hankintalain tarkoittaman välillisen omistajuuden ehdon, jolloin ne voivat erikseen liittyä KuntaPron yhteishankintasopimuksiin.

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riku Heino
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi