FAQ

Mitä hankintaan sitoutuminen tarkoittaa?

Hankintasopimukseen sitoutuminen tarkoittaa kilpailutusvelvoitteen täyttämistä hankinnan kohteen osalta. Sitouduttuaan asiakasyhteisö saa ostaa sopimuksenalaiset tuotteet ja palvelut nimetyltä toimittajalta/palveluntuottajalta ilman erillistä kilpailuttamista.

 

Mitä tarkoittaa optioasiakkuus?

Optioasiakkuus tarkoittaa KuntaPron asiakkaan ei-sitovaa kiinnostuksen osoittamista kilpailutuksessa olevaan yhteishankintasopimukseen tai suunnitteilla olevaan kilpailutusideaan. Optioasiakkaaksi ilmoittautuminen ei sido asiakasyhteisöä millään tavalla, eikä asiakkaan arvioiman hankintavolyymin tarvitse sopimusaikana toteutua.

Optioasiakkuuden avulla KuntaPro saa ohjaustietoa kilpailutettavien hankintasopimusten kokonaisarvon ja laajentamispotentiaalin määrittämiseksi. Lisäksi optioasiakkuuksia hyödynnetään kilpailutusideoiden testaamiseksi; mikäli vasta suunnitteilla olevat kilpailutusideat keräävät riittävän määrän kiinnostuneita optioasiakkaita, voi KuntaPro edetä kilpailutusprosessin kanssa.

Yhteishankintasopimusta ei voi laajentaa yli kilpailutusdokumenteissa mainittujen ehtojen (mm. hankinnan arvo). Optioasiakkuudella asiakas varmistaa ei-sitovasti mahdollisuutensa hyödyntää kilpailutettavaa sopimusta myöhemmässä vaiheessa sopimuskautta.

 

Kuka voi hyödyntää KuntaPron yhteishankintasopimuksia?

Yhteishankintayksikön palveluita voivat hyödyntää KuntaPron suorat osakkeenomistajat ja välilliset omistajat. Välillisellä omistuksella tarkoitetaan sitä, että asiakas on KuntaPron omistajan omistaja (esim. sairaanhoitopiiri omistaa KuntaProta -> asiakas omistaa osan sairaanhoitopiiristä) tai omistajan omistama (esimerkiksi KuntaPron kunta-asiakkaan omistama konserniyhtiö).

 

Pitääkö eri yhteishankintoihin sitoutua erikseen?

Kyllä. Yhdellä sitoutumislomakkeella sitoudutaan yhteen kilpailutettavaan hankintasopimukseen.

 

Voiko sopimuksiin liittymisestä päättää vasta sitten, kun sopimus on kilpailutettu ja sopimustoimittaja on selvillä?

KuntaPron omistajat voivat tietyin ehdoin (ks. seuraava kysymys) liittyä mukaan jo kilpailutettuihin sopimuksiin kesken sopimuskauden. Ainut tapa vaikuttaa kilpailutuksen ja sen seurauksena syntyvän hankintasopimuksen sisältöön on kuitenkin sitoutuminen kilpailutukseen jo sen valmisteluvaiheessa. Mahdollisuus sitoutua vanhempiin ja vielä voimassa oleviin yhteishankintasopimuksiin arvioidaan asiakas- ja sopimuskohtaisesti (ks. seuraava kysymys).

 

Mistä tiedän, voiko hankintayhteisöni sitoutua mukaan voimassa olevaan yhteishankintasopimukseen?

Jo kilpailutettuihin yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa uusia asiakkaita riippuen tarjouspyynnön julkaisuajasta ja määrityksistä sekä sitoutuvan asiakkaan osakemerkkauksen / välillisen omistajuuden synnyn ajankohdasta. Vanhan hankintalain alla (ennen hankintadirektiivin sovellettavaksi tuloa 18.4.2016) kilpailutettuihin yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa uusia asiakasyhteisöjä tarjouspyynnön määritysten mukaisesti. Uuden hankintalain alla kilpailutettuihin yhteishankintasopimuksiin voidaan ottaa ainoastaan sellaisia asiakasyhteisöjä, jotka on mainittu kilpailutusdokumenteissa vähintään viitteellisesti (esim. ”asiakkaan x omistamat konserniyhtiöt”).

 

Miksi sitoutua jo valmisteluvaiheessa?

Sitoutumalla kilpailutukseen jo ensi vaiheessa hankintayksikkö:

  • pääsee vaikuttamaan kilpailutusprosessin määrityksiin
  • pääsee oikolukemaan ja kommentoimaan tarjouspyynnöt ennen niiden julkaisua
  • nostaa ensi vaiheen hankintavolyymiä, mikä tekee kilpailutuksen tarjoajille kiinnostavammaksi ja alentaa näin sopimuksen hintatasoa
  • varmistaa hankinnan toteutumisen – jotta kilpailutus toteutetaan yhteishankintana, siinä tulee olla mukana tapauskohtaisesti arvioitava vähimmäismäärä sitoutuneita

 

Mistä näen tarkemmat tiedot KuntaPron kilpailuttamista sopimuksista?

Sopimusten kuvaukset löytyvät asiakkaidemme extranetistä.

 

Voiko sitoutunut asiakas ostaa hankinnan kohteena olevia palveluja ja tuotteita myös muualta kuin sopimukseen nimetyltä sopimustoimittajalta?

Hankintateknisesti sopimuksen sitovuus on sovittavissa sopimusosapuolten välillä. Joissakin sopimuksissa on määritelty, että pieniä määriä hankinnan kohteen mukaisista tuotteista tai palveluista voidaan ostaa ohi hankintasopimuksen. Tällainen määritys ei kuitenkaan anna tilaavalle yksikölle suorahankintaoikeutta, eikä KuntaPro pääsääntöisesti jätä yhteishankintasopimuksiaan avoimiksi ohiostoille. Siten KuntaPron hankintasopimuksiin sisältyy lähtökohtaisesti myös sopimusvastuu.

 

Sopimustoimittajalla ei ole valikoimassaan haluamaamme tuotetta/palvelua, mutta sopimus velvoittaa hankintayhteisöämme kohdistamaan ostomme sopimustoimittajalle. Joudummeko nyt ostamaan tuotteita/palveluja, jotka eivät vastaa laatuvaatimuksiamme?

Ette joudu. Hankintayksikön oikeus määritellä hankintatarpeensa ei poistu sopimuksen sisällä. Mikäli sopimustoimittajalla ei ole toimittaa asiakkaan tarpeita vastaavaa tuotetta/palvelua annetussa määräajassa, voi asiakas tiedustella saatavuutta etusijajärjestyksessä seuraavalta toimittajalta tai – mikäli toimittajia on vain yksi – kohdistaa tilauksen sopimuksen ulkopuoliselle toimittajalle.

 

Jos kunta sitoutuu yhteishankintaan voivatko/joutuvatko myös sen omistamat yhtiöt käyttämään samaa sopimusta?

Ei suoraan. Sitoutuminen kohdistuu y-tunnukseen, jolloin eri y-tunnuksella toimivat konserniyhtiöt sitoutuvat hankintasopimuksiin erikseen. Kuitenkin KuntaPron kunta-asiakkaiden omistamat yhtiöt, jotka ovat sidosyksikköasemassa omistamaansa kuntaan, täyttävät hankintalain tarkoittaman välillisen omistajuuden ehdon, jolloin ne voivat erikseen liittyä KuntaPron yhteishankintasopimuksiin.

 

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riku Heino
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi