Hankinta- ja kilpailutuspalvelut

KuntaPron omistajat voivat hyödyntää KuntaPron yhteishankintayksikön palveluita. Hankintapalveluiden piiriin kuuluvat sekä yhteishankittavat tuoteryhmät että erillishankintoina toteutettavat asiakkaiden omat tavara- ja palveluhankinnat. Yhteishankinta on asiakkaalle helppo ja aikaa säästävä ratkaisu. Kilpailutuspalvelu varmistaa ammattitaitoisen hankinnan asiakkaan omista lähtökohdista.

Mikäli KuntaPron asiakkaat haluavat kilpailuttaa tuotteensa tai palvelunsa itse, tarjoaa KuntaPron Hankintapalvelut asiantuntemustaan asiakkaan käyttöön joustavasti. KuntaPron asiantuntijat avustavat asiakasta hankinta- ja  kilpailuttamisprosessissa aina tarjouspyynnön valmistelusta hankintapäätössuosituksen tekemiseen saakka. Hankinnan sisältö ja työnjako sovitaan aina hankintakohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

 

Edut hankintapalvelun asiakkaillemme:

  • Yhteishankinta vapauttaa resursseja ja aikaa ydintekemiseen
  • Joustava palvelukonsepti aina yksittäisten asioiden konsultoinnista avaimet käteen -ratkaisuihin
  • Kokeneet julkisten hankintojen asiantuntijat
  • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä
  • Pienempi epäonnistumisen riski (mm. hankintaoikaisut ja markkinaoikeuskäsittelyt)
  • Suurempi volyymi takaa paremman hinta-laatusuhteen
  • Yhteishankintasopimusten hyödyntäminen on maksutonta asiakkaillemme

 

 

Ota yhteyttä hankinta-asioissa!

KuntaPron hankintapalvelut
Vaihde 03 621 3820
hankinta@kuntapro.fi

Riku Heino 
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi