Toiminnanohjaus

Mikä ihmeen ERP?

ERP eli toiminnanohjausjärjestelmä integroi eri toimintoja mm. kirjanpitoa, reskontraa, palkanlaskentaa, henkilöstöhallintoa, materiaalin- ja varastonhallintaa, tuotannonohjausta sekä projektien ja omaisuuden hallintaa. ERP-ratkaisu tehostaa tiedolla johtamista, kun sen avulla pystytään ohjaamaan toimintaa kolmella eri toiminnan tasolla: rakenteellisella, taloudellisella ja toiminnallisella. Reaaliaikainen oikea tieto on siis kaikkien saatavilla ilman laiteinvestointeja pilvipalvelun kautta.

 

Vanhat tavat eivät enää toimi

Perinteisesti ”kuntaerpit” ovat rajoittuneet hallinnon ohjaukseen ja palvelutuotannossa hyödynnetään sadoittain erilaisia operatiivisia järjestelmiä. Lähtökohtaisesti toiminta ja talous ovat eri järjestelmissä, jolloin tieto on hajanaista ja toiminnan mittaaminen haastavaa. Kun organisaation tiedot ovat pirstaloituneina eri järjestelmiin ja organisaatioyksikköihin, prosessiketjuja ei muodostu.

Tavoitetilassa organisaation kaikki toiminnan tiedot ovat keskitetty toiminnanohjausjärjestelmään ja kaikilla on yhteinen näkymä kaikkeen tietoon. Prosessit nitoutuvat toisiinsa.

 

Kunta-ERPin uusi aikakausi on täällä!

KuntaPron oma Kuntax ERP on nimenomaan julkisen sektorin käyttöön suunniteltu toiminnanohjauksen järjestelmä. Kuntax ERP tuotetaan KuntaPron pilvipalvelun kautta, jolla on lähes 30.000 pilvikäyttäjää. Kun Kuntax ERPiä käytetään pilvipalvelun kautta, sitä pystyy käyttämään mistä tahansa paikasta ja millä tahansa laitteella: kotikoneelta, etänä, tietokoneesta tai mobiilista.

Kuntax ERPin avulla pystytään rakenteellisesti virtaviivaistamaan toimintaprosesseja. Taloudellisesti Kuntax ERP mahdollistaa eri osatoimintojen, suoritteiden ja tuotteiden kannattavuuden. Toiminnallisesti Kuntax ERPissä on kyse päivittäisestä tehtävien ja resurssien hallinnasta. Kuntax ERP yhdistää siis talouden ja toiminnan: Parannetaan tehokkuutta toiminnallisesti ja taloudellisesti (esim. varastojen arvon vähennys).

Yhtenäinen teknologia-alusta mahdollistaa laajemman ja paremman käyttökokemuksen asiakkaillemme. KuntaPron palvelupaketti on valmiiksi tuotteistettu ja helposti käyttöönotettava kokonaisuus ja sen kilpailukykyiset järjestelmäkulut ovat ennakoitavissa. Kuntax ERPin kertatallennusperiaate varmistaa, että tiedot syötetään vain kerran tietojärjestelmään!

Kuntax ERP mahdollistaa tiedolla johtamisen kaikilla toimialoilla läpi organisaation:

Peruspalvelut Tuotannonohjaus Hallinnonohjaus Palvelunhallinta
Internet Terveydenhuolto Taloushallinto Asiakkuudenhallinta
Extranet Sosiaalitoimi Henkilöstöhallinto Palveluiden hallinta
Intranet Varhaiskasvatus Palkat Elinkaaren hallinta
Sähköposti Koulutus Materiaalihallinto
Asian- ja dokumenttien hallinta Tekninen toimi Laskutus
Sosiaalinen media Rakentaminen ja ympäristö Toimittajajien hallinta
Tehtävien hallinta Paikkatieto
Avoin data

 

Moduleista rakentuu laaja toiminnanohjaus

Kuntax ERP muodostuu moduleista, jotka on rakennettu eri toimialoja varten. Moduleja voidaan ottaa käyttöön vaiheittain tarpeen mukaan ja ne kaikki rakentuvat Kuntax ERPin ympärille.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Tero Karinti
asiakkuusjohtaja
040 931 1550
tero.karinti(a)kuntapro.fi