Valmisteltavat hankinnat

KuntaPron valmistelussa ja suunnitteilla olevat kilpailutukset löytyvät alempana olevista taulukoista.

KuntaPron asiakkaat voivat tulla mukaan valmistelussa oleviin kilpailutuksiin täyttämällä sitoutumislomakkeen.

Asiakas voi lisäksi ilmoittautua optioasiakkaaksi joko valmisteltavaan hankintaan tai suunnitteilla olevaan kilpailutusideaan. Optioasiakkaaksi ilmoittautuminen ei sido hankintayhteisöä tai sen henkilöitä millään tavalla, eikä ilmoittautumislomakkeella ilmoitetun hankintavolyymin tarvitse sopimusaikana toteutua. Optioasiakkaita ja heidän ilmoittamiaan hankinnan arvoja hyödynnetään hankinnan kokonaisarvon ja sopimusaikaisen laajentamisen laskemisessa. Optioasiakkuudella asiakas varmistaa ei-sitovasti mahdollisuutensa hyödyntää kilpailutettavaa sopimusta myöhemmässä vaiheessa sopimuskautta.

Alle listatut kilpailutukset perustuvat asiakkaille jo aloitettuihin toteutuksiin, asiakkaiden ehdottamiin kilpailutuksiin, lähiaikoina päättyviin hankintasopimuksiin tai KuntaPron havaitsemiin potentiaalisiin hankintatarpeisiin. Asiakas voi itse ehdottaa hankintoja suunniteltaviksi yhteishankintoina, jolloin KuntaPro hoitaa kilpailutussuunnitelman markkinoimisen muille asiakkailleen tällä sivulla sekä muulla sovitulla tavalla.

Miksi sitoutua?

Sitoutumalla kilpailutukseen jo ensi vaiheessa hankintayksikkö:

  • pääsee vaikuttamaan kilpailutusprosessin määrityksiin
  • pääsee oikolukemaan ja kommentoimaan tarjouspyynnöt ennen niiden julkaisua
  • nostaa ensi vaiheen hankintavolyymiä, mikä tekee kilpailutuksen tarjoajille kiinnostavammaksi ja alentaa näin sopimuksen hintatasoa
  • varmistaa hankinnan toteutumisen – jotta kilpailutus toteutetaan yhteishankintana, siinä tulee olla mukana tapauskohtaisesti arvioitava vähimmäismäärä sitoutuneita

 

Valmistelussa olevat hankinnat ovat KuntaPron jo aloittamia kilpailutusprojekteja. Kilpailutukset lisätään alla olevaan listaan siinä vaiheessa, kun KuntaPro on todennut suunnitteilla olevan hankinnan kannattavaksi ja laatinut sen kilpailutukselle vähintään alustavan toteuttamissuunnitelman. Valmisteltavat hankinnat ovat avoimia kaikkien KuntaPron suorien tai välillisten omistajien sitoutumisille. Alla olevat tiedot tarkentuvat sitä mukaa, kun projektit etenevät.

Valmistelussa olevat hankinnat

Hankinnan kohde: Pedagogiset tablettitietokoneet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Koulujen AV- ja ICT-oppimisympäristöjen käyttötarveskartoitukset ja suunnittelupalvelut sekä niihin perustuvat laiteoimitukset ja asennukset.
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Sisältyvät palvelut: Suunnittelu, käyttötarvekartoitus, asennus, huolto
Sopimuksen osasopimukset: 1. Käyttötarvekartoitukset ja suunnittelupalvelut, 2. Laitetoimitukset ja -asennukset

Hankinnan kohde: Sovelluksen kautta tilattavat pikatulkkauspalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Laatu 40, hinta 60
Hankinnan kohde: Ennakkoon tilattavat läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: 1. Tulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle hinta 60-75 %, laatu 25-40%
Sisältyvät palvelut: Ennakkoon tilattavat läsnäolo-, etä- ja ilmoitustulkkauspalvelut Hämeenlinnan seudulle
Hankinnan kohde: Ajoneuvojen leasingpalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Lämmitys- ja ajoneuvopolttoaineet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Energiakatselmukset
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Vartiointi- ja turvapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin tai Kilpailullinen neuvottelumenettely
Painotukset: Ei päätetty
Sisältyvät palvelut: Mahdollisesti valvontakamerat
Hankinnan kohde: Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, useamman toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Hinta 20-50%, laatu 50-80%
Sisältyvät palvelut: Mahdollisesti hyllytyspalvelu
Hankinnan kohde: Teknisen alan pientarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Rakennusteräkset, puutavara ja betoni
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, useamman toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Ei päätetty
Sopimuksen osasopimukset: 1. Rakennusteräkset 2. Puutavara, rakennustarvikkeet ja -levyt 3. Valmisbetoni

Hankinnan kohde: Pesulapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Ei päätetty
Sisältyvät palvelut: Pyykkien nouto, asiakaspalvelu
Hankinnan kohde: Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, usean toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Ei päätetty
Sopimuksen osasopimukset: 1. Rakennuttamisen asiantuntijapalvelut 2. Talotekniset asiantuntijapalvelut 3. Puhtaudenhallinnan asiantuntijapalvelut 4. Kosteudenhallinnan asiantuntijapalvelut 5. Turvallisuuden asiantuntijapalvelut 6. Rakennusten kuntotekniset selvitykset

Hankinnan kohde: Yhdyskuntatekniikan asiantuntijapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, usean toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Ei päätetty
Sopimuksen osasopimukset: 1. Geotekniikka ja geotekniset maastotutkimukset 2. Liikennetekniikka 3. Infrarakennuttaminen 4. Maisemasuunnittelu (puistot ja viheralueet) 5. Metsätaloussuunnittelu 6. Maa- ja vesirakennustyön työmaavalvonta 7. Pilaantuneet maa- ja vesialueet 8. Siltatekniikka 9. Tie-, katu- ja aluetekniikka 10. Vesihuolto ja -tutkimus 11. Ympäristösuunnittelu 12. Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus 13. Mittaus- ja kartoitustekniikka 14. Meluselvitykset, -mittaukset ja meluntorjuntasuunnittelu 15. Tärinä- ja runkomeluselvitykset

Hankinnan kohde: Talonrakennuksen suunnittelupalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, usean toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Ei päätetty
Sopimuksen osasopimukset: 1. Arkkitehti-/pääsuunnittelu 2. Rakennesuunnittelu 3. Pohjarakennesuunnittelu 4. LVIA-suunnittelu 5. Sähkösuunnittelu 6. Maisemasuunnittelu (pihat) 7. Sisustussuunnittelu

Hankinnan kohde: Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet sekä oikomishoitotarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Sopimuksen osasopimukset: 1. Suun tervydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet 2. Oikomishoitotarvikkeet

Hankinnan kohde: Rahoitusratkaisu ICT-laitteiden ja ajoneuvojen leasingperustesteiseen hankintaan.
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Valintaperusteena edullisin hinta annetuilla laatukriteereillä
Sisältyvät palvelut: Puitelimiitti, jatkovuokraus ja lunastusmahdollisuus, vakuutukset
Hankinnan kohde: Viihde-elektroniikka ja kodinkoneet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Ei päätetty
Hankinnan kohde: Tulostuspalvelut (monitoimilaitteet, dokumentinhallinta)
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Kilpailullinen neuvottelumenettely
Painotukset: Hinta 60-70%, laatu 30-40%
Sisältyvät palvelut: Monitoimilaitteet (A4 ja A3), skannaus, X-arkistoskannaus, turvatulostus, vieras- ja mobiilitulostus, tilausjärjestelmä, tulostushallinta, raportointi ja seuranta, leasing
Hankinnan kohde: Kiinteistöhallinnan ylläpito-, huolto- ja korjauspalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Laatu noin 30-40%, hinta 60-70%
Sisältyvät palvelut: Optiona mahdollisesti kiinteistöautomaatiojärjestelmän laitteet ja lisäpalvelut
Sopimuksen osasopimukset: 1. Kiinteistöjen ylläpitopalvelut (valtakunnallinen), 2. Kiinteistöjen hallintajärjestelmän huolto ja korjauspalvelut Keski-Uudenmaan seudulle, mahdollisuus lisätä seudullisia huollon osakokonaisuuksia kilpailutukseen, mikäli ko. seudulta ilmoittautuu riittävä määrä asiakkaita mukaan

Hankinnan kohde: LED-valojen hankinta kiinteistöihin
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Laatu noin 30-40%, hinta 60-70%
Sopimuksen osasopimukset: Tarpeen mukaan seudulliset osakokonaisuudet

Suunnitteilla olevat hankinnat perustuvat asiakkaiden tai talouden toimijoiden ehdottamiin hankinnan kohteisiin tai KuntaPron itse havaitsemiin asiakkaiden hankintatarpeisiin. Suunnitteilla olevia hankintoja lähdetään edistämään, mikäli niissä havaitaan riittävä asiakaspotentiaali.

Alla olevan listan avulla KuntaPro selvittää alustavaa kiinnostusta hankintojen toteuttamiseen. Mikäli hankinnan kohde kerää riittävästi kiinnostusta, ottaa KuntaPro hankinnan valmisteluun. Ilmoittautuneisiin optioasiakkaisiin otetaan erikseen yhteyttä hankinnan edetessä suunnittelusta toteutukseen.

Kaikki KuntaPron asiakkaat voivat ehdottaa hankinnan kohteita lisättäväksi alla olevaan taulukkoon, jolloin itselle ajankohtaisten hankinnan kohteiden yhteishankintamahdollisuutta voidaan kartoittaa maksutta. HUOM! Kiinnostuksen osoittaminen tai yhteishankintamahdollisuuden kartoittaminen ei sido asiakasyhteisöä millään tavalla.

Suunnitteilla olevat hankinnat

Varhaiskasvatusjärjestelmä
Hankinnan kohde:
Modulaarinen varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen ja prosessienhallinnan järjestelmäratkaisu, joka on palveluiltaan skaalattavissa eri kuntien tarpeeseen sopivaksi.
kilpailutussuunnitelma:

 

Sisältyvät palvelut:

  • Haku- ja päätösprosessien hallinta, läsnäolojen ja hoitoaikojen seuranta, raportointi ja tilastointi, viestintä ja yhteydenpito, työajanseuranta ja työvuorosuunnittelu.

Muita näkökulmia kilpailutukseen:

  • Huomioidaan erilaiset taustajäerjestelmät ja niiden mahdollisesti edellyttämä rajapintatyö.
  • Hankintaan verkon yli toimiva pilvipalveluratkaisu (SaaS).
  • Huomioidaan eri tilaajatahojen mahdollisuudet skaalata järjestelmä omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Kasvatus, koulutus, kulttuuriilmoittaudu
Kuntabrändäyksen puitejärjestely
Hankinnan kohde:
Kunnallisen brändityön kokonaisvaltaiset viestintätoimistopalvelut
kilpailutussuunnitelma:

Kilpailutussuunnitelma kuntabrändi


Kasvatus, koulutus, kulttuuriilmoittaudu
Vesijohtotarvikkeet
Hankinnan kohde:
Vesijohtotarvikkeet sisältäen putkiarinat
kilpailutussuunnitelma:

Vesijohtotarvikkeiden yhteishankintakilpailutus toteutetaan KuntaPron harkinnan mukaisesti. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä (hankinta@kuntapro.fi).


Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenne ilmoittaudu
Kiinteistön automaatio
Hankinnan kohde:
Kiinteistön automaatio
kilpailutussuunnitelma:

Kiinteistön automaatio -kilpailusta aletaan mahdollisesti suunnitella vuoden 2019 aikana. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä (hankinta@kuntapro.fi).


Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenneilmoittaudu
Sähköautojen latausasemat
Hankinnan kohde:
Sähköautojen latausasemat
Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenneilmoittaudu
Aurinkopaneelit
Hankinnan kohde:
Aurinkopaneelit
Sisustus ja kiinteistönhoitoilmoittaudu
Valaisinverkkojärjestelmä
Hankinnan kohde:
Valaisinverkkojärjestelmä
ICTilmoittaudu
Maksukortit
Hankinnan kohde:
Maksukortit
Muutilmoittaudu
Leasing-palvelut
Hankinnan kohde:
Leasing-palvelut
Muutilmoittaudu

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riku Heino
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi