Valmisteltavat hankinnat

KuntaPron valmistelussa ja suunnitteilla olevat kilpailutukset löytyvät alempana olevista taulukoista.

KuntaPron asiakkaat voivat tulla mukaan valmistelussa oleviin hankintasopimuksiin joko sitovasti tai optioasiakkaina. Optioasiakkaaksi ilmoittautuminen ei sido hankintayhteisöä tai sen henkilöitä millään tavalla, eikä ilmoitetun hankintavolyymin tarvitse sopimusaikana toteutua.

Alle listatut kilpailutukset perustuvat asiakkaille jo aloitettuihin toteutuksiin, asiakkaiden ehdottamiin kilpailutuksiin, lähiaikoina päättyviin hankintasopimuksiin tai KuntaPron havaitsemiin potentiaalisiin hankintatarpeisiin. Asiakas voi itse ehdottaa hankintoja suunniteltaviksi yhteishankintoina, jolloin KuntaPro hoitaa kilpailutussuunnitelman markkinoimisen muille asiakkailleen tällä sivulla sekä muulla sovitulla tavalla.

 

Optioasiakkuus

KuntaPron asiakasyhteisö voi alle linkitetyllä lomakkeella ilmaista ei-sitovan kiinnostuksensa yhteishankintaan määrätyssä tuoteryhmässä/palvelussa ja jättää arvionsa hankinnan kohteeseen sopimuskaudella käytettävästä rahamäärästä. Tätä kautta potentiaalinen hankintavolyymi voidaan huomioida kilpailutusdokumenteissa, kun kyseinen hankinta tulee seuraavan kerran kilpailutettavaksi. Optioasiakkuudella hankintayksikkö turvaa mahdollisuutensa liittyä sopimusasiakkaaksi KuntaPron yhteishankintoihin kesken sopimuskauden.

Suunnitteilla olevia hankintoja lähdetään edistämään, mikäli niissä havaitaan riittävä asiakaspotentiaali. Hankintayksikkö ottaa erikseen yhteyttä ilmoittautuneisiin optioasiakkaisiin, hankinnan edetessä suunnittelusta toteutukseen.

Optioasiakkaan ilmoittautumislomake

 

Miksi sitoutua?

Sitoutumalla kilpailutukseen jo ensi vaiheessa hankintayksikkö:

  • pääsee vaikuttamaan kilpailutusprosessin määrityksiin
  • pääsee oikolukemaan ja kommentoimaan tarjouspyynnöt ennen niiden julkaisua
  • nostaa ensi vaiheen hankintavolyymiä, mikä tekee kilpailutuksen tarjoajille kiinnostavammaksi ja alentaa näin sopimuksen hintatasoa
  • varmistaa hankinnan toteutumisen – jotta kilpailutus toteutetaan yhteishankintana, siinä tulee olla mukana tapauskohtaisesti arvioitava vähimmäismäärä sitoutuneita

Ilmoittautuneiden optioasiakkaidenkin tulee täyttää erikseen sitoutumislomake aloittaessaan hankintasopimuksen hyödyntämisen kesken sopimuskauden.

Täytä yhteishankinnan sitoutumislomake

 

Valmistelussa olevat hankinnat ovat KuntaPron jo aloittamia kilpailutusprojekteja. Kilpailutukset lisätään alla olevaan listaan siinä vaiheessa, kun KuntaPro on todennut suunnitteilla olevan hankinnan kannattavaksi ja laatinut sen kilpailutukselle vähintään alustavan toteuttamissuunnitelman. Valmisteltavat hankinnat ovat avoimia kaikkien KuntaPron suorien tai välillisten omistajien sitoutumisille. Alla olevat tiedot tarkentuvat sitä mukaa, kun projektit etenevät.

Valmistelussa olevat hankinnat

Hankinnan kohde: Pedagogiset tablettitietokoneet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Kirjastonkirjat ja oppikirjat
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Koulujen AV- ja ICT-oppimisympäristöjen käyttötarveskartoitukset ja suunnittelupalvelut sekä niihin perustuvat laiteoimitukset ja asennukset.
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Sisältyvät palvelut: Suunnittelu, käyttötarvekartoitus, asennus, huolto
Sopimuksen osasopimukset: 1. Käyttötarvekartoitukset ja suunnittelupalvelut, 2. Laitetoimitukset ja -asennukset

Hankinnan kohde: Ajoneuvojen leasingpalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Lämmitys- ja ajoneuvopolttoaineet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Energiakatselmukset
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Vartiointi- ja turvapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin tai Kilpailullinen neuvottelumenettely
Painotukset: Ei päätetty
Sisältyvät palvelut: Mahdollisesti valvontakamerat
Hankinnan kohde: Kalusteet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Hinta 70-80%, laatu 20-30%
Sisältyvät palvelut: Toimitus, asennus käyttövalmiiksi ja käytön opastus, kalustussuunnittelu (sisustussuunnittelijan tekemä laajempi suunnittelutyö on hinnoiteltu erikseen
Sopimuksen osasopimukset: 1. Toimisto- ja julkitilakalusteet, 2. Oppilas- ja koulukalusteet, 3. Varhaiskasvatuksen kalusteet, 4. Hoivakalusteet

Hankinnan kohde: Kiinteistöjen LVI-tarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin, useamman toimittajan puitejärjestely
Painotukset: Hinta 20-50%, laatu 50-80%
Sisältyvät palvelut: Mahdollisesti hyllytyspalvelu
Hankinnan kohde: Teknisen alan pientarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Pesulapalvelut
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankinnan kohde: Suun terveydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet sekä oikomishoitotarvikkeet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Sopimuksen osasopimukset: 1. Suun tervydenhuollon tarveaineet ja tarvikkeet 2. Oikomishoitotarvikkeet

Hankinnan kohde: Rahoitusratkaisu ICT-laitteiden ja ajoneuvojen leasingperustesteiseen hankintaan.
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Valintaperusteena edullisin hinta annetuilla laatukriteereillä
Sisältyvät palvelut: Puitelimiitti, jatkovuokraus ja lunastusmahdollisuus, vakuutukset
Hankinnan kohde: Viihde-elektroniikka ja kodinkoneet
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: Ei päätetty
Hankinnan kohde: Tulostuspalvelut (monitoimilaitteet, dokumentinhallinta)
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Kilpailullinen neuvottelumenettely
Painotukset: Hinta 60-70%, laatu 30-40%
Sisältyvät palvelut: Monitoimilaitteet (A4 ja A3), skannaus, X-arkistoskannaus, turvatulostus, vieras- ja mobiilitulostus, tilausjärjestelmä, tulostushallinta, raportointi ja seuranta, leasing
Hankinnan kohde: Vuokrattavat työvaatteet siivous-, keittiö-, hoito- ja teknisen alan työhön sekä rakennusalalle ja potilasvaatteet ja -tekstiilit
Kilpailutuksen toteutus: Yhteishankinta
Hankintamenettely: Avoin
Painotukset: 1. Työvaatteet: Hinta 60 %, Laatu 40 % 2. Potilastekstiilit: Hinta 70 %, Laatu 30 %
Sisältyvät palvelut: Vuokrauspalvelut sisältävät työvaatteiden ja potilasvaatteiden ja -tekstiilien kokonaisvaltaisen pesu-, huolto- ja toimitusprosessin, tekstiilien hankinnan, työvaatteiden sovituksen ja asiakaspalvelun sekä käytöstä poistettujen tekstiilien kierrättämisen/loppuhävittämisen.
Sopimuksen osasopimukset: 1. Vuokrattavat työvaatteet 2. Vuokrattavat potilasvaatteet ja -tekstiilit

Suunnitteilla olevat hankinnat perustuvat asiakkaiden tai talouden toimijoiden ehdottamiin hankinnan kohteisiin tai KuntaPron itse havaitsemiin asiakkaiden hankintatarpeisiin. Alla olevan listan avulla KuntaPro selvittää alustavaa kiinnostusta hankintojen toteuttamiseen. Mikäli hankinnan kohde kerää riittävästi kiinnostusta, ottaa KuntaPro hankinnan valmisteluun. Kaikki KuntaPron asiakkaat voivat ehdottaa hankinnan kohteita lisättäväksi alla olevaan taulukkoon, jolloin itselle ajankohtaisten hankinnan kohteiden yhteishankintamahdollisuutta voidaan kartoittaa maksutta. HUOM! Kiinnostuksen osoittaminen tai yhteishankintamahdollisuuden kartoittaminen ei sido asiakasyhteisöä millään tavalla.

Suunnitteilla olevat hankinnat

Varhaiskasvatusjärjestelmä
Hankinnan kohde:
Modulaarinen varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen ja prosessienhallinnan järjestelmäratkaisu, joka on palveluiltaan skaalattavissa eri kuntien tarpeeseen sopivaksi.
kilpailutussuunnitelma:

 

Sisältyvät palvelut:

  • Haku- ja päätösprosessien hallinta, läsnäolojen ja hoitoaikojen seuranta, raportointi ja tilastointi, viestintä ja yhteydenpito, työajanseuranta ja työvuorosuunnittelu.

Muita näkökulmia kilpailutukseen:

  • Huomioidaan erilaiset taustajäerjestelmät ja niiden mahdollisesti edellyttämä rajapintatyö.
  • Hankintaan verkon yli toimiva pilvipalveluratkaisu (SaaS).
  • Huomioidaan eri tilaajatahojen mahdollisuudet skaalata järjestelmä omiin tarpeisiinsa sopivaksi.

Kasvatus, koulutus, kulttuuriilmoittaudu
Kuntabrändäyksen puitejärjestely
Hankinnan kohde:
Kunnallisen brändityön kokonaisvaltaiset viestintätoimistopalvelut
kilpailutussuunnitelma:

Kilpailutussuunnitelma kuntabrändi


Kasvatus, koulutus, kulttuuriilmoittaudu
Vesijohtotarvikkeet
Hankinnan kohde:
Vesijohtotarvikkeet sisältäen putkiarinat
kilpailutussuunnitelma:

Vesijohtotarvikkeiden yhteishankintakilpailutus toteutetaan KuntaPron harkinnan mukaisesti. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä (hankinta@kuntapro.fi).


Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenne ilmoittaudu
Kiinteistön automaatio
Hankinnan kohde:
Kiinteistön automaatio
kilpailutussuunnitelma:

Kiinteistön automaatio -kilpailusta aletaan mahdollisesti suunnitella vuoden 2019 aikana. Pyydämme hankinnasta kiinnostuneita asiakkaitamme olemaan meihin yhteydessä (hankinta@kuntapro.fi).


Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenneilmoittaudu
Sähköautojen latausasemat
Hankinnan kohde:
Sähköautojen latausasemat
Kaupunkiympäristö, kadut ja liikenneilmoittaudu
Aurinkopaneelit
Hankinnan kohde:
Aurinkopaneelit
Sisustus ja kiinteistönhoitoilmoittaudu
Rakennusmateriaalit
Hankinnan kohde:
Rakennusmateriaalit
Rakentaminen ja teollisuus ilmoittaudu
Valaisinverkkojärjestelmä
Hankinnan kohde:
Valaisinverkkojärjestelmä
ICTilmoittaudu
Maksukortit
Hankinnan kohde:
Maksukortit
Muutilmoittaudu
Leasing-palvelut
Hankinnan kohde:
Leasing-palvelut
Muutilmoittaudu

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riku Heino
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi