Palvelutarjonta

KuntaPron omistaja-asiakkaat voivat hyödyntää KuntaPron yhteishankintayksikön palveluita. Hankintapalveluiden piiriin kuuluvat sekä yhteishankintoina toteutettavat KuntaPron omat hankintasopimukset että kilpailutuspalveluna toteutettavat asiakkaiden omat hankinnat. Yhteishankinta on asiakkaalle helppo ja aikaa säästävä ratkaisu. Kilpailutuspalvelu varmistaa ammattitaitoisen hankinnan asiakkaan omista lähtökohdista.

Yhteishankinnat

KuntaPron yhteishankintapalveluiden hyödyntäminen on riskitöntä ja helppoa. KuntaPron ammattilaiset hoitavat hankintaprosessin ja laativat hankintasopimuksen asiakkaan puolesta. KuntaPro toimii molempien sopijapuolten (asiakas ja palveluntuottaja) kumppanina koko hankinnan elinkaaren ajan. Kilpailutusvaiheessa asiakkaillamme on aina mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön.

Yhteishankinnan etuja ovat mm. seuraavat asiat:

  • Yhteishankintasopimusten hyödyntäminen on asiakkaille maksutonta
  • Oikeudellinen riski hankintojen kilpailutuksesta on KuntaProlla
  • Yhteishankinta vapauttaa asiakkaan resursseja ja aikaa ydintoimintaan
  • Suuremmat volyymit takaavat paremman hinta-laatusuhteen

Mikäli olette kiinnostunut jo kilpailuttamistamme sopimuksista, valmiit ratkaisumme löytyvät täältä.

Valmisteluvaiheessa olevien yhteishankintojemme määrityksiin pääsette halutessanne vaikuttamaan itse. Valmistelussa olevat kilpailutuksemme löydätte täältä.

Sekä valmiisiin että valmistelussa oleviin yhteishankintasopimuksiimme voitte liittyä mukaan sitoutumislomakkeella. Valmistelussa oleviin yhteishankintoihin voitte myös ilmoittautua optioasiakkaaksi. Optioasiakkuus ei sido hankintayhteisöä mitenkään, mutta se jättää auki varman mahdollisuuden liittyä sopimukseen sopimuskaudella.

Jos haluatte ehdottaa omassa yhteisössänne ajankohtaista hankintaa toteutettavaksi KuntaPron yhteishankintana, ottakaa meihin yhteyttä!

Kilpailutuspalvelu

Mikäli KuntaPron asiakkaat haluavat kilpailuttaa tuotteensa tai palvelunsa itse, tarjoaa KuntaPron Hankintapalvelut asiantuntemustaan asiakkaan käyttöön joustavasti. Tällöin toteutetaan asiakkaan oma erillishankinta, jossa KuntaPron asiantuntijat tarjoavat asiakkaalle kilpailutuspalvelua hankintaprosessissa. Kilpailutuspalvelua on saatavissa läpi hankintaprosessin, aina tarjouspyynnön valmistelusta hankintapäätössuosituksen tekemiseen saakka. Hankinnan sisältö ja työnjako sovitaan aina hankintakohtaisesti asiakkaan tarpeen mukaan.

Kilpailutuspalvelun etuja ovat mm. seuraavat asiat

  • Joustava palvelukonsepti yksittäisten asioiden konsultoinnista avaimet käteen -ratkaisuihin
  • Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt yhteistyömallit/toimintatavat
  • Kokeneet julkisten hankintojen asiantuntijat
  • Sähköinen kilpailutusjärjestelmä
  • Edullinen tuntiveloitus

Mikäli teillä on edessänne mikä tahansa hankinta, johon toivotte hankintaosaamista oman organisaationne ulkopuolelta, uskomme voivamme auttaa. Olemme kilpailuttaneet hyvin erilaisia hankinnan kohteita eri alojen julkisille organisaatiolle ja poikkeavista tarvemäärittelyistä ponnistaen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Riku Heino
hankintapäällikkö
050 330 8905
riku.heino(a)kuntapro.fi