Hankinta ja kilpailutus

KuntaPron omistajat voivat hyödyntää KuntaPron yhteishankintayksikön palveluita. Hankintapalveluiden piiriin kuuluvat sekä yhteishankittavat tuoteryhmät että erillishankintoina toteutettavat asiakkaiden omat tavara- ja palveluhankinnat. Yhteishankinta on asiakkaalle helppo ja aikaa säästävä ratkaisu. Kilpailutuspalvelu varmistaa ammattitaitoisen hankinnan asiakkaan omista lähtökohdista.


Yhteishankinta on riskitön ja helppo

Yhteishankintapalveluiden hyödyntäminen on riskitöntä ja helppoa. KuntaPron ammattilaiset hoitavat hankintaprosessin asiakkaan puolesta ja yhtiö toimii sopimuskumppanina toimittajiin päin koko hankinnan elinkaaren ajan. Kilpailutusvaiheessa asiakkaillamme on aina mahdollisuus vaikuttaa tarjouspyynnön sisältöön.

  • Yhteishankintasopimusten hyödyntäminen ei maksa asiakkaillemme mitään.
  • Riski hankintojen kilpailutuksesta on KuntaProlla.
  • Yhteishankinta vapauttaa resursseja ja aikaa ydintekemiseen.
  • Suuremmat volyymit takaavat paremman hinta-laatusuhteen.

Avoimet tarjouspyynnöt.
Extranet asiakkaille.

Katso yhteishankintojen sopimustilanne 15.2.2018 tästä.

Mikäli kiinnostuit valmistelussa olevasta yhteishankintasopimuksesta, avaa alle linkitetty sitoutumislomake ja toimi ohjeiden mukaisesti. Olemme teihin yhteydessä lomakkeen lähettämisen jälkeen.

Mikäli olet kiinnostunut jo kilpailuttamastamme sopimuksesta tai haluat ehdottaa omassa yhteisössäsi ajankohtaista hankintaa toteutettavaksi KuntaPron yhteishankintana, ole yhteydessä meihin!

Sitoutumislomake

Alta löytyy lisäksi yhteishankintapalveluiden vastuunjakotaulukko.

Yhteishankintapalvelujen vastuunjakotaulukko

Yhteishankintojen optioasiakkuus

Hankintavolyymin ja hankintayhteisöjen etukäteismäärittely on korostunut yhteishankintayksiköitä koskevassa oikeuskäytännössä. Uusia hankintayhteisöjä ei enää voida vapaasti hyväksyä yhteishankintasopimusten sopimusasiakkaiksi tarjouspyynnön julkaisun jälkeen. Kuitenkin uusiin sopimuksiin voidaan ottaa mukaan alustavan hankintatarpeensa ilmaisseita tahoja optiona.

KuntaPron asiakasyhteisö voi alle linkitetyllä lomakkeella ilmaista ei-sitovan kiinnostuksensa yhteishankintaan määrätyssä tuoteryhmässä/palvelussa ja jättää arvionsa hankinnan kohteeseen sopimuskaudella käytettävästä rahamäärästä. Tätä kautta potentiaalinen hankintavolyymi voidaan huomioida kilpailutusdokumenteissa, kun kyseinen hankinta tulee seuraavan kerran kilpailutettavaksi. Optioasiakkuudella hankintayksikkö turvaa mahdollisuutensa liittyä sopimusasiakkaaksi KuntaPron yhteishankintoihin kesken sopimuskauden.

Optioasiakkaaksi ilmoittautumislomake

HUOM! Optioasiakkaaksi ilmoittautuminen ei sido hankintayhteisöänne tai sen henkilöitä millään tavalla, eikä arvioidun hankintavolyymin tarvitse sopimusaikana toteutua.

Avustaminen asiakkaan omissa kilpailutuksissa

KuntaPro auttaa asiakkaitaan myös heidän omissa hankinnoissaan, mikäli asiakkaat haluavat kilpailuttaa tuotteensa tai palvelunsa itse. Kilpailutuspalvelun sisältö ja työnjako sovitaan tarpeiden mukaan hankintakohtaisesti.

Yhteystietomme:

Palokunnankatu 26, 13100 Hämeenlinna

Yhteydenotot:
hankinta@kuntapro.fi
puh. 03 621 3820               

Hankintatiimi:

Markku Syvänen, hankintajohtaja
hankinta- ja logistiikkapalvelujen johtaminen

Riku Heino, hankintapäällikkö
hankintatiimin johtaminen

Hankinta-asiantuntijat:

Mariel Dukpa (äitiys-/vanhempainvapaalla)
Tiia Luomanen
Tero Niemistö
Virpi Nuutinen
Sikke Ruohosalo
Juhani Törni