Palkanlaskenta ja henkilöstöhallinto (Järjestelmäpalvelut)

Hallittu prosessi vähentää virheitä

Systemaattisen kehittämistyön tuloksena KuntaPron asiakkaat hyötyvät parhaimmista saatavilla olevista HR-järjestelmäratkaisuista ja raportointimahdollisuuksista ilman kilpailutusta. Tarkkaan määritellyt prosessikuvaukset takaavat, että toimintamme on tasalaatuista. Kuntax Henkilöstö -järjestelmämme pitkälle viety automaatio vähentää virheiden mahdollisuuden minimiin. Työn laatua seurataan säännöllisesti asiakaspalaverein. Asiakas myös otetaan aktiivisesti mukaan kehitystyöhön.

Työajanhallintaan liittyvät järjestelmät ovat keskeinen osa palveluitamme. Niillä suunnitellaan ja rakennetaan työvuorolistoja keskitetysti ja joustavasti. KuntaPron koulutuspalvelut puolestaan varmistavat, että järjestelmiä käyttävällä henkilöstöllä on riittävästi osaamista. Järjestämme sekä yleishyödyllisiä että asiakkaalle räätälöityjä koulutuksia.

KuntaPron työturvallisuusjärjestelmän avulla voidaan raportoida ja seurata läheltä piti -tilanteita. Ilmoituksen tekeminen ja toimenpiteiden seuranta, tilastointi ja raportointi tapahtuvat täysin sähköisessä ympäristössä.