Palveluiden toiminnanohjaus

Prosessit ja laatu kehittyvät Kuntax ERP:n avulla

KuntaProlla on käytössään Suomen julkishallinnon laajin ja modernein toiminnanohjauksen mahdollistava ERP-pilviympäristö, jossa on jo yli 23 000 käyttäjää 29 asiakasorganisaatiossa.

Kuntax ERP tuo organisaatioille mahdollisuuden kehittää ja digitalisoida palveluprosessejaan alusta loppuun. Se korvaa erillisratkaisut ja mahdollistaa talouden ja toiminnan tietojen viemisen yhteen ratkaisuun.

Kuntax ERP sisältää taloushallinnon ytimen: kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra, myyntireskontra, yleislaskutus ja käyttöomaisuuskirjanpito sekä taloussuunnittelu ja johdon raportointi hoituvat samassa järjestelmässä. Samalla Kuntax-ratkaisulla voidaan ohjata organisaation kaikkea toimintaa, kuten optimoida ja hallita asiakkaan resurssien, tilojen ja laitteiden käyttöä sekä suunnitella ja hallita kokonaisvaltaisesti työprosesseja ja projekteja. Toimeksiannot, töiden kuittaamiset ja tuntien raportoinnit kulkevat reaaliaikaisesti mobiililaitteesta. Tiedosta tulee näin läpinäkyvää, ja se on tarvittaessa kaikkien asianosaisten saatavilla.

Kuntax ERP -palveluiden toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa kaupunkien, kuntien ja sote-toimijoiden toimintaa merkittävästi. Toiminnanohjausjärjestelmä sopii toiminnan tehostajaksi minkälaiselle organisaatiolle tahansa, teatterista hoivapalveluihin tai kunnan tekniseen toimeen.

Kuntax ERP:n alustana toimii globaalisti laajasti käytetty Microsoft Dynamics AX 2012.