Tiedolla johtaminen

Kuntax Kuntari johdon apuna

Julkisen sektorin organisaatioiden on tärkeää saada oikeaa tietoa päätöksentekoa varten. Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja asiakaslähtöisyyden kehittäminen on mahdollista vain riittävän, ajantasaisen ja luotettavan tiedon avulla. KuntaPron tiedolla johtamisen järjestelmä Kuntax Kuntari mahdollistaa eri lähdeaineistojen yhdistelemisen raportointia varten.

Dataa yhdistelemällä voidaan seurata tarkasti organisaatioiden prosesseja ja kehittää niitä. Käyttöoikeusrajauksien avulla jokainen saa käyttöönsä oman vastuualueensa mukaista tietoa. Kuntax Kuntarin Ennakointimallin avulla voidaan ennakoida tulevaa ja simuloida erilaisia kehitysnäkymiä. Mallissa on dataa kaikista Suomen kunnista vähintään viimeisen 15 vuoden ajalta.

Järjestelmässä on panostettu helppokäyttöisyyteen, asiakaskeskeisyyteen ja selkeään näkymään. Vertailun helpottamiseksi ja tiedon läpinäkyvyyden takaamiseksi järjestelmän perusominaisuudet ovat hyvin pitkälle vakioituja.