Muutosjohtamisen palvelut

Vain muutos on pysyvää

Julkinen sektori on monien merkittävien muutosten keskellä, mikä vaikuttaa vahvasti organisaatioiden nykyisiin ja tuleviin toimintatapoihin. Muutospaineet ja digitalisaatio uudistavat nykyisiä palveluprosesseja – palveluita tuotetaan jatkossa yhä joustavammin ja kustannustehokkaammin, ne sähköistyvät ja automatisoituvat. Osa hallittua muutosta saavutetaan oikein valituilla järjestelmäratkaisuilla, jotka tukevat palveluprosesseja, joustavat ja muuntuvat tilanteen mukaan kohtuullisin kustannuksin.

KuntaPro tarjoaa asiakkailleen muutosjohtamisen palveluita, joko omien asiantuntijoidemme tai kumppaniverkostojemme kautta. Meiltä löytyy muutostilanteeseen asiantuntemusta, kokemusta ja näkemystä.

Halutun muutoksen toteutus vaatii hyvää johtamista. KuntaPron muutosjohtamisen tukipalvelut auttavat asiakasta hallitsemaan muutosta. Palveluihimme kuuluu muun muassa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartoitus, jossa selvitetään palveluiden nykytila, organisaation tarpeet ja toiminnan tehostamisen mahdollisuudet. Mietitään myös, mitä voidaan tehdä itse ja mikä on järkevintä ulkoistaa. Muutosjohtamisen palveluiden asiantuntijat kartoittavat myös palveluiden toiminnanohjauksen tuomat hyödyt organisaatioiden eri toimintasektoreilla.