Henkilöstöpalvelut

Seuturekry on paljon muutakin kuin sijaispalvelu

KuntaPro-konserniin kuuluva Seuturekry Oy tarjoaa joustavia ja taloudellisia henkilöstöpalveluita. Seuturekryn sijaispalveluilla voidaan tasoittaa henkilöstön tarve- sekä kausivaihteluja kaikissa tilanteissa. Seuturekryn rekrytointipalvelu puolestaan säästää esimiesten aikaa ja vaivaa hakuprosessien rutiineilta. Sijaistarpeet räätälöidään huomioiden ensin kunnan omat resurssit. Poissaoloja paikataan vain todellisen tarpeen mukaan, ja tehokkaalla koordinoinnilla varmistetaan kunnan omien resurssien mahdollisimman järkevä käyttö. Seuturekryllä on käytössään pätevä ja kokenut yli kolmentuhannen henkilön sijaisrinki.

Seuturekry välittää työntekijöitä muun muassa seuraaville palvelualueille: ikäihmisten palvelut, koti- ja asumispalvelut, vammaispalvelut, varhaiskasvatus- ja opetuspalvelut, avo- ja erikoissairaanhoito, hammashoito, ensihoitopalvelut, ateria- ja puhtauspalvelut ja logistiikkapalvelut.

Seuturekryn sijaistilausten täyttöaste on 94–95 prosenttia. Vuonna 2015 työntekijöitä välitettiin noin 46 400 sijaistarpeeseen. Valtakunnallisesti toimiva yhtiö on perustettu vuonna 2008, ja se on asiakkaidensa omistama.

Seuturekryn kotisivut löydät täältä.