Valkeakosken kaupunki sai sijaisten ulkoistamisella tehokkuutta ja tyytyväisyyttä tekemiseen

Valkeakoskella ulkoistettiin vanhuspalvelujen lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytointi Seuturekrylle. Tilanne ennen uudistusta oli samanlainen kuin monessa muussakin kaupungissa. Lähiesimiehiltä meni sijaisten hankkimiseen luvattoman paljon työaikaa.

Kunnallisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut Seuturekry kuuluu KuntaPro-konserniin. Valtakunnallisesti toimivan Seuturekryn palvelumalli on tuottanut hyviä tuloksia muun muassa Valkeakoskella.

– Oli positiivinen yllätys, että kokemukset ovat olleet sijaispalveluiden ulkoistamisesta niin hyviä. Suhtauduin aluksi ajatukseen skeptisesti ja ajattelin, että kustannukset räjähtävät käsiin, mutta kävi päinvastoin, iloitsee Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff.

Tilanne alkoi Valkeakoskella käydä kestämättömäksi, sillä pelkästään yhden sijaisen hankintaan meni lähiesimiehen aikaa keskimäärin noin puoli tuntia.

– Lähiesimiehet olivat todella uupuneita, kun aikaa meni niin paljon sijaisten hankkimiseen, perehdyttämiseen ja palvelusuhteiden perustamiseen, Uschanoff kertoo.

Valkeakoskella päätettiin ulkoistaa alle kolmen kuukauden sijaisuudet vanhuspalveluiden asumispalvelussa aluksi kahdeksi vuodeksi. Tulokset puoltavat ulkoistamisen jatkamista ja laajentamista. Seuturekryn palvelun haluavat käyttöön muutkin kaupungin yksiköt, kuten varhaiskasvatuspuoli ja terveyskeskussairaala.

 

Kokeilun tuloksia Valkeakoskella:

  • Lähiesimiehen tehtäviin kuuluvat vain sijaisen tilaus ja tuntien vahvistaminen.
  • Sijaustilausohjelma on helppo ja nopea käyttää.
  • Puolen vuoden vertailujaksolla Seuturekrylle maksettiin sijaispalveluista 10 000 euroa vähemmän kuin omana työnä. Lisäksi on huomioitava muut koituneet säästöt ja hyödyt.
  •  Perehdyttämiseen kuluu vähemmän aikaa. Tottuneet keikkatyöläiset oppivat nopeasti talon tavat.
  • Sopimukset ja palkat hoituvat Seuturekryn palveluna, eivätkä työllistä kunnan hallintoa.
  • Sijaisrinki on laajentunut ja alan päteviä ammattilaisia on nyt helpompi saada palvelukseen.
  • Mahdolliset sijaisen sairastumisen aiheuttamat kustannukset eivät mene enää kaupungin kukkarosta.
  • Palvelusuhteiden määrä on noussut, mutta käytetty aika on vähentynyt. Sijaisuudet on siis saatu osumaan täsmällisemmin tarpeeseen.
  • Seuturekryn kanssa on mahdollista luoda sijaispooli, josta sama toivottu sijainen valitaan tiettyyn yksikköön aina kun mahdollista.